Înscrieri la programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă “Audit intern şi guvernanţă”

Luni, 10 septembrie 2018, au început înscrierile la programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă ”Audit intern şi guvernanţă”, organizat de Facultatea de Administraţie Publică, SNSPA.

Programul este organizat pentru a răspunde necesității de implementare a standardelor internaționale și cerințelor legale în domeniul auditului intern și guvernanței, astfel încât să asigure formarea și dezvoltarea profesională continuă a specialiștilor cu scopul îmbunătățirii activităților și proceselor interne din organizații.

Programul oferă cursuri care acoperă întreaga gamă de interes din domeniul auditului intern și guvernanței și se adresează :
• auditorilor interni;
• auditorilor externi, care pot fi solicitați a executa/evalua misiuni de audit intern;
• directorilor/managerilor și membrilor consiliilor de adminsitrație/supraveghere;
• conducătorilor entităților publice – manageri/ordonatori de credite;
• personalului companiilor naționale, regiilor autonome și societăților care implementează procesul de guvernanță corporativă urmărind prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (modificată şi actualizată);
• membrilor Comisiei de monitorizare (conducătorii structurilor funcționale);
• responsabililor cu riscurile;
• personalului implicat în activitățile de implementare și monitorizare a sistemului de control intern managerial din entitatile publice.
• experților în managementul proiectelor de investiții;
• responsabililor cu protecția datelor cu caracter personal.

Programul postuniversitar Audit Intern şi Guvernanţă se adresează profesioniștilor din categoriile profesionale/funcțiile enumerate mai sus, absolvenți de învățământ superior, indiferent de specializarea urmată.
Dosarele de înscriere se depun la sediul SNSPA (Bd. Expoziţiei, nr. 30 A, sector 1, etajul 6), în perioada 10 septembrie – 5 octombrie 2018.

Informații suplimentare despre program, aici.

Mai multe detalii la nr. de telefon: 0372.249.786 (Ani Suciu, Secretar șef)

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget