Conferința națională „Dezvoltarea României – date și realitate“. Prezentarea rezultatelor intermediare ale proiectului “Starea Națiunii”

Vineri, 21 septembrie 2018, Secretariatul General al Guvernului – Direcția pentru Strategii Guvernamentale și Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) organizează conferinţa naţională „Dezvoltarea României – date și realitate“. Evenimentul se va desfăşura la București, Hotel Ramada Plaza, sala Europe, începând cu ora 09:30.

Conferința are ca scop prezentarea rezultatelor intermediare ale proiectului „Starea Națiunii. Construirea unui instrument inovator pentru fundamentarea politicilor publice“ (Cod SIPOCA 11/Cod MySMIS 2014+: 118305) și realizarea unei demonstrații privind modul de utilizare și conținutul Agregatorului online de date statistice construit în cadrul proiectului.

Evenimentul este organizat pentru a permite tuturor factorilor interesați să participe activ la evaluarea îndeplinirii obiectivelor asumate ale proiectului (1. Crearea unui sistem coerent de 100 de indicatori relevanți pentru măsurarea nivelului de dezvoltare al României; 2. Construirea agregatorului de date online „Starea Națiunii“; 3. Generarea periodică de date sociologice privind percepția publică (barometre de opinie); 4. Întărirea capacităţii instituţionale a Solicitantului; 5. Implementarea unui program de formare în utilizarea agregatorului de date online „Starea Națiunii” și a rezultatelor de cercetare, adresat personalului din administrația locală și centrală ca viitori utilizatori), fiind astfel un cadru pentru implicarea actorilor relevanți (reprezentanți ai autorităților publice centrale, experți, reprezentanți ai mediului academic etc.), pentru schimbul de idei şi pentru dezbaterea diferitelor abordări şi soluţii.

Astfel, cele cinci componente principale ale evenimentului sunt: descrierea proiectului „Starea Națiunii. Construirea unui instrument inovator pentru fundamentarea politicilor publice“, fixarea unui tablou de bord privind gradul de dezvoltare a României, așa cum se conturează el din datele statistice disponibile, prezentarea detaliată a instrumentului de lucru (agregatorul online de date statistice), propunerea de politică publică asupra modalității de fundamentare a deciziilor și formulare a politicilor publice și, nu în ultimul rând, prezentarea datelor de percepție colectate în proiect (prin barometrele de opinie publică), date ce reflectă percepția cetățenilor cu privire la indicatorii relevanți pentru măsurarea nivelului de dezvoltare al României.

Agenda evenimentului este disponibila aici.

Vă rugăm să confirmați participarea dvs. la conferință prin completarea formularului online aflat aici, până pe data de 14 septembrie 2018.

Costurile referitoare la cazarea și transportul pentru maxim 25 de participanți cu domiciliul în afara orașului București sunt decontabile în cadrul proiectului (veți primi toate detaliile necesare ulterior completării formularului online).

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget