Post contractual temporar vacant, expert (S), pe perioadă determinată de 4 luni, în cadrul Centrului de Studii Israeliene „Theodor Herzl” | Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

Detalii legate de concurs, aici.

 

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă determinată de 4 luni a postului de Expert(S), Comisia de concurs stabilește următoarele:

 

Nr.crt Numele și prenumele

candidatului

Situație dosar înscriere candidat Observații
1 BULIGESCU BIANCA admis
2 PANACHE ROBERTO-ALEX admis
3 SANDU-MATEESCU ANA MIRUNA admis

 

Proba scrisă se va desfășura în data de  15.04.2019, ora 10 00, la sediul din str. Expoziției, nr. 30A, București, etaj 7, sala 712-Decanat.

Va fi declarat admis candidatul care la proba scrisă va obține minim 50 de puncte, conform art. 28, alin.(3), lit a) din H.G. 286/23.03.2011.

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte  cu 15 minute înainte de începerea probei scrise, având asupra lor actul de identitate.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget