Post contractual temporar vacant, secretar (S), pe perioadă determinată de 2 ani, în cadrul Departamentului de Relații Internaţionale și Integrare Europeană | Rezultatul probei scrise

Detalii legate de concurs, aici.

 

 

Nr.crt Postul/ Funcția vacantă Numele și prenumele

candidatului

Punctajul Rezultatul
1 Secretar(S) BADEA DANIELA 8,66 pct. admis

 

În conformitate cu art.31 din H.G. 286/2011 cu modificările și completăriile ulterioare, contestațiile cu privire la rezultatul probei scrise se depun în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatului pe site-ul SNSPA, la Direcția RU-salarizare.

Proba practică se va desfășura în data de  08.03.2019, ora 10 30, la sediul din str. Expoziției, nr. 30A, București.

 

Candidații admiși se vor prezenta la interviu  cu 15 minute înainte de începere, având asupra lor actul de identitate.

 

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget