Post contractual vacant, de administrator financiar I(S), pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă, în cadrul Direcției Economice | Rezultatul selecției dosarelor

Detalii legate de concurs, aici.

 

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă a postului vacant de administrator financiar (S), Comisia de concurs stabilește următoarele:

Nr.crt Nr. înregistrare dosar Situație dosar înscriere candidat Observații
1 RU38/16.02.2022 admis  
2 RU46/23.02.2022 admis  

 

Proba scrisă se va desfășura în data de  10.03.2022, ora 10:00, la sediul din Str. Povernei, nr. 6, sector 1 București.

Va fi declarat admis candidatul care la proba scrisă va obține minim 50 de puncte, conform art. 28, alin.(3), lit a) din H.G. 286/23.03.2011.

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte cu actul de identitate.

 

Comisia de concurs:

  • Director GAA Economic – Oana CHIRICA
  • Administrator RU-salarizare  –  Olga ISPAS
  • Șef serviciu financiar – Lucia ȘERBAN CAȚICHI
  • Șef serviciu contabilitate – Florența Elena DRĂGOESCU
Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget