Post contractual vacant, de administrator financiar (S), pe perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției Economice | Rezultatul probei scrise

Detalii legate de concurs, aici.

 

Nr.crt Numele și prenumele

candidatului

Punctaj Rezultat
1 VASILE-TUDOR BEATRIS 57,5 puncte admis

 

În conformitate cu art.31 din H.G. 286/2011 cu modificările și completăriile ulterioare, contestațiile cu privire la rezultatul probei scrise se depun în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatului pe site-ul SNSPA, la Direcția RU-salarizare.

Interviul se va desfășura în data de  29.07.2021, ora 10 00, la sediul din str. Povernei, nr. 6, sector 1, București.

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte  cu 15 minute înainte de începerea interviului, având asupra lor actul de identitate.

 

Comisia de concurs:

  • Șef serviciu contabilitate – Florența Elena Drăgoescu
  • Administrator financiar –  Liliana Voicu
  • Administrator Resurse umane – Olga Ispas
Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget