Post contractual vacant, de administrator financiar (S), pe perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției Economice | Rezultatul selecției dosarelor

Detalii legate de concurs, aici.

 

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului de administratot financiar (S), Comisia de concurs stabilește următoarele:

 

Nr.crt Numele și prenumele

candidatului

Situație dosar înscriere candidat Observații
1 VASILE-TUDOR BEATRIS admis  

 

Proba scrisă  se va desfășura în data de  26.07.2021, ora 10 00, la sediul din str. Povernei, nr. 6, sector 1, București.

Va fi declarat admis candidatul care la proba scrisă va obține minim 50 de puncte, conform art. 28, alin.(3), lit a) din H.G. 286/23.03.2011.

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte  cu 15 minute înainte de începerea probei scrise, având asupra lor actul de identitate.

 

Comisia de concurs:

  • Șef serviciu contabilitate – Florența Elena Drăgoescu
  • Administrator financiar –  Liliana Voicu
  • Administrator Resurse umane – Olga Ispas
Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget