Post contractual vacant, de agent de pază, pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă | Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

Detalii legate de concurs, aici.

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă a postului de Agent de pază, Comisia de concurs stabilește următoarele:

 

Nr.crt Numele și prenumele

candidatului

Situație dosar înscriere candidat Observații
1 Cenușă Constantin admis
2 Colea Iulian admis

 

Proba scrisă se va desfășura în data de  03.12.2018, ora 09 30, la sediul din str. Povernei, nr. 6, sector 1.

Va fi declarat admis candidatul care la proba scrisă va obține minim 50 de puncte, conform art. 28, alin.(3), lit a) din H.G. 286/23.03.2011.

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte  cu 15 minute înainte de începerea probei scrise, având asupra lor actul de identitate.

 

Comisia de concurs:

  • Director RU-salarizare – Steluța PĂTRU
  • Director Gestiune Patrimoniu –  Constantin MICU
  • Șef formație pază – Ioan ZAHARIA

 

 

 

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget