Post contractual vacant, de consilier juridic, pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă | Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

Detalii legate de concurs, aici.

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă a postului de Consilier juridic, Comisia de concurs stabilește următoarele:

 

Nr.crt Numele și prenumele

candidatului

Situație dosar înscriere candidat Observații
1 Geru Luminița-Virginia admis
2 Pralea Lucian admis
3 Săpunaru Teodora admis
4 Voicu-Gârdu Livia-Mădălina- Alexandra admis

 

Proba scrisă se va desfășura în data de  04.12.2018, ora 11 00, la sediul din str. Povernei, nr.6, București.

Va fi declarat admis candidatul care la proba scrisă va obține minim 50 de puncte, conform art. 28, alin.(3), lit a) din H.G. 286/23.03.2011.

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte  cu 15 minute înainte de începerea probei scrise, având asupra lor actul de identitate.

 

Comisia de concurs:

  • Director General Adjunct – Lăcrămioara POP
  • Director RU-salarizare –  Steluța PĂTRU
  • univ.dr – Crina Ramona RĂDULESCU

 

 

 

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget