Post contractual vacant, de asistent de cercetare, din cadrul Centrului de Studii Israeliene, pe perioadă determinată de 1 an | Rezultatul final

 

Nr.crt Numele și prenumele

candidatului

Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Observații
1 CHIRIȚĂ GABRIELA CRISTINA 95 pct 85 pct 90 pct admis
2 GEORGESCU GELU 85 pct 80 pct 82.5 pct respins
3 MATEESCU VLAD 80 pct 80 pct 80 pct respins

 

 

În conformitate cu art.31 din H.G. 286/2011 cu modificările și completăriile ulterioare, contestațiile cu privire la rezultatul probei interviului se depun în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatului pe site-ul SNSPA, la Direcția RU-salarizare din str. Povernei, nr.6, sector 1, Bucuresti.

 

Se consideră admis pentru angajare doamna CHIRIȚĂ GABRIELA CRISTINA.

Informaţii suplimentare

E-mail: resurseumane@snspa.ro

Telefon: 0372177180

Persoana de contact: Director RU-salarizare Pătru Steluţa.

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget