Post contractual vacant, de consilier (S), din cadrul Direcției Secretariat Senat, Proiecte Strategice, CA, pe perioadă nedeterminată | Amânare concurs

 

Concursul postului contactual vacant  de consilier(S) din cadrul Direcției Secretariat Senat, CA, Proiecte Strategice,  ce trebuia să se susțină în peroada  16 și 18 septembrie 2019 se amână din motive obiective  conform art. 38(2) a din  HOTĂRÂRE nr. 286 din 23 martie 2011 (*actualizat*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget