Post contractual vacant, de Director, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției Secretariat Senat, CA și Proiecte Strategice | Rezultatul selecției dosarelor

Detalii legate de concurs, aici.

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului de Director, Comisia de concurs stabilește următoarele:

 

Nr.crt Numele și prenumele

candidatului

Situație dosar înscriere candidat Observații
1 Craiu Albert Anrei admis  
2 Paraschiv (Trică) Smaranda Andreea respins Nu îndeplinește condițiile specifice de ocupare a postului:

– Studii universitare de licență și masterat în unul dintre următoarele domenii:relații internaționale și studii europene, științe politice, științe administrative sau drept;

 

Proba scrisă se va desfășura în data de  16.11.2020, ora 14 00, la sediul din str. Povernei, nr. 6, sector 1, București.

Va fi declarat admis candidatul care la proba scrisă va obține minim 50 de puncte, conform art. 28, alin.(3), lit a) din H.G. 286/23.03.2011.

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte  cu 5 minute înainte de începerea probei scrise, având asupra lor actul de identitate.

  • Director General Administrativ – Ecaterina ALEXOAEI
  • Prorector – Mihai Alexandru GHIGIU
  • Administrator financiar RU-salarizare – Olga ISPAS
Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget