Post contractual vacant, de referent (SM), în cadrul Direcției Patrimoniu, pe perioadă determinată de 3 luni cu timp parțial de 4 ore pe zi | Amânarea concursului

Detalii legate de concurs, aici.

Concursul postului contactual vacant de referent cu studii medii pe periodă determinată de 3 luni cu timp parțial de 4 ore pe zi din cadrul Direcției Patrimoniu, ce trebuia să se susțină în peroada 16 și 18 noiembrie 2020 se amână din motive obiective conform art. 38 din HOTĂRÂRE nr. 286 din 23 martie 2011 (*actualizat*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, urmând să anunțâm modificarea calendarului.

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget