Post contractual vacant, de electrician, pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă | Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

Detalii, aici.

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată  cu perioadă de probăa postului de electrician, Comisia de concurs stabilește următoarele:

 

Nr.crt Numele și prenumele

candidatului

Situație dosar înscriere candidat Observații
1 IORDAN IONEL admis

 

Proba scrisă se va desfășura în data de  03.09.2019, ora 10 00, la sediul din str.Povernei, nr. 6, București.

Va fi declarat admis candidatul care la proba scrisă va obține minim 50 de puncte, conform art. 28, alin.(3), lit a) din H.G. 286/23.03.2011.

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte  cu 15 minute înainte de începerea probei scrise, având asupra lor actul de identitate.

 

Comisia de concurs:

  • Director Gestiune Patrimoniu – Constantin MICU
  • Director RU-salarizare  –  Steluța PĂTRU
  • Șef formație pază  – Ioan ZAHARIA

 

 

 

 

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget