Post contractual vacant, de electrician, pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă | Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

Detalii legate de concurs, aici.

 

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă a postului de Electrician, Comisia de concurs stabilește următoarele:

 

Nr.crt Numele și prenumele

candidatului

Situație dosar înscriere candidat Observații
1 ENUȚĂ VASILE admis

 

Proba practică se va desfășura în data de  28.01.2019, ora 09 30, la sediul din str. Povernei, nr.6, București.

Va fi declarat admis candidatul care la proba scrisă va obține minim 50 de puncte, conform art. 28, alin.(3), lit a) din H.G. 286/23.03.2011.

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte  cu 15 minute înainte de începerea probei scrise, având asupra lor actul de identitate.

 

 

Comisia de concurs:

  • Director Gestiune Patrimoniu – Constantin MICU
  • Director RU-salarizare  –  Steluța PĂTRU
  • Șef formație pază  – Ioan ZAHARIA

 

 

 

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget