Post contractual vacant, de referent I(S), pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă | Rezultatul selecției dosarelor

Detalii legate de concurs, aici.

 

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă a postului vacant de referent I(S), Comisia de concurs stabilește următoarele:

 

Nr.crt Nr. înregistrare dosar Situație dosar înscriere candidat Observații
1 RU6/05.01.2022 admis

 

Proba scrisă se va desfășura în data de  19.01.2021, ora 10:00, la sediul din Str. Povernei, nr. 6, sector 1 București.

Va fi declarat admis candidatul care la proba scrisă va obține minim 50 de puncte, conform art. 28, alin.(3), lit a) din H.G. 286/23.03.2011.

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte cu actul de identitate.

 

Comisia de concurs:

  • Director Gestiune Patrimoniu – Constantin MICU
  • Director  RU-salarizare – Steluța PĂTRU
  • Șef serviciu social – Gabriel VASILESCU

 

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget