Post contractual vacant, de secretar III (S), în cadrul Facultății de Comunicare și Relații Publice, pe perioadă determinată un an, cu posibilitatea de prelungire | Rezultatul final


Detalii legate de concurs, aici.

 

Comisia de concurs stabilește următoarele:

Nr.crt Numele și prenumele

candidatului

Punctaj probă scrisă Rezultat interviu Rezultat final Rezultat

concurs

1 CEUȘAN DIANA 90 pct 85.83 pct 87.91 pct admis
2 VISALON IULIAN ALEXANDRU 70.16 pct 72 pct  71.08pct respins
3 CLIVETI DELIA 55.80 pct  85.83 pct  70.81pct respins

 

În conformitate cu art.31 din H.G. 286/2011 cu modificările și completăriile ulterioare, contestațiile cu privire la rezultatul concursului se depun în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatului pe site-ul SNSPA, la Direcția RU-salarizare.

Se condideră admisă pentru angajare doamna CEUȘAN DIANA.

Comisia de concurs:

  • Prodecan FCRP – conf.univ.dr Mălina Iona CIOCEA
  • Prodecan FCRP – lect.univ.dr – Carmen NOVAC
  • Secretar șef FCRP – Emilia FLOREA
  • Secretar comisie – Olga ISPAS

Comisia de contestații :

  • Secretar șef SNSPA – Sorin Augustin DRAGNEA
  • Director de școlaritate –  Liliana STANCU
  • Prodecan FCRP – conf.univ.dr. Valeriu FRUNZARU
  • Secretar comisie – Olga ISPAS
Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget