Post contractual vacant, de secretar (S), în cadrul Facultății de Administrație Publică, pe perioadă nedeterminată | Rezultatul selecției dosarelor

Detalii legate de concurs, aici.

 

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată  a postului vacant de secretar(S) în cadrul Facultății de Administrație Publică, Comisia de concurs stabilește următoarele:

Nr.crt Nr. dosar înresistrare Situație dosar înscriere candidat Observații
1 RU 15/01.02.2022 Admis
2 RU 16/03.02.2022 Respins Lipsă atestat lb străină/finalizare studii în lb engleză/alte dovezi – conf. HG 286/2011
3 RU 17/04.02.2022 Respins Lipsa adeverință medicală – conf. HG 286/2011
4 RU 18/04.02.2022 Admis
5 RU 19/04.02.2022 Admis

 

Proba scrisă  se va desfășura în data de  21.02.2022, ora 11.00, la sediul din bld. Expoziței, nr. 30A,  sector 1, București.

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte având asupra lor actul de identitate.

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget