Post contractual vacant, expert (S), pe perioadă determinată de 6 luni, în cadrul Institutului de Studii Latino-Americane | Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

Detalii legate de concurs, aici.

 

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă a postului de Expert(S), Comisia de concurs stabilește următoarele:

 

Nr.crt Numele și prenumele

candidatului

Situație dosar înscriere candidat Observații
1 BOLOȘ ALEXANDRU-VASILE respins Nu îndeplinește condițiile specifice de ocupare a postului
2 PANTILIMON IOANA admis

 

Proba scrisă se va desfășura în data de  06.03.2019, ora 14 00, la sediul din str. Expoziției, nr. 30A, București.

Va fi declarat admis candidatul care la proba scrisă va obține minim 50 de puncte, conform art. 28, alin.(3), lit a) din H.G. 286/23.03.2011.

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte  cu 15 minute înainte de începerea probei scrise, având asupra lor actul de identitate.

 

Comisia de concurs:

  • Profesor univ.dr – Iordan Gheorghe BĂRBULESCU
  • Lector univ. dr – Ioana Antoaneta DODI
  • Director RU-salarizare – Steluța PĂTRU

 

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget