Post contractual vacant, secretar cu studii medii, pe perioadă nedeterminată, în cadrul COCS | Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

Detalii, aici.

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului de Secretar cu studii medii, Comisia de concurs stabilește următoarele:

 

Nr.crt Numele și prenumele

candidatului

Situație dosar înscriere candidat Observații
1 REU MIHAELA Admis
2 OSIAC CRISTINA Admis
3 ROSU FLORENTINA-MIHAELA Admis
4 DUȚĂ MARIANA Respins Nu îndeplinește condițiile specifice de ocupare a postului
5 SANDU GEORGETA-MAGDALENA Respins Nu îndeplinește condițiile specifice de ocupare a postului

 

Proba scrisă se va desfășura în data de  09.09.2020, ora 10 00, la sediul din str. Povernei, nr. 6,sector 1 București.

Va fi declarat admis candidatul care la proba scrisă va obține minim 50 de puncte, conform art. 28, alin.(3), lit a) din H.G. 286/23.03.2011.

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte  cu 10 minute înainte de începerea probei scrise, având asupra lor actul de identitate.

 

 

 

Comisia de concurs:

  • DGA Adjunct – Mihai Octavian PERPELEA
  • Secretar – Florina IONIȚĂ
  • Administrator financiar RU-salarizare – Olga ISPAS

 

 

 

 

 

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget