Post contractual vacant, secretar(S), pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă, în cadrul Facultății de Management | Amânare concurs

Detalii legate de concurs, aici.

Calendarul concursului de secretar cu studii superioare din cadrul Facultății de Management, ce trebuia să se susțină în perioada 26-28 iunie 2019 și 01 iulie 2019 se amână din motive obiective conform art. 38(1) a din HOTĂRÂRE nr. 286 din 23 martie 2011 (*actualizat*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Concursul urmând să se desfășoare în perioada:

  • 01.07.2019 – Proba scrisă
  • 03.07.2019 – Interviu
  • 04.07.2019 – Proba practică – calculator
Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget