Post contractual vacant, de secretar III (S), în cadrul Facultății de Comunicare și Relații Publice, pe perioadă determinată un an cu posibilitatea de prelungire | Rezultatul selecției dosarelor

Detalii legate de concurs, aici.

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă determinată de un an cu posibilitatea de prelungire a postului vacant de secretar III (S)  în cadrul Facultății de Comunicare și Relații Publice, Comisia de concurs stabilește următoarele:

Nr.crt Numele și prenumele

candidatului

Situație dosar înscriere candidat Observații
1 PETCU DIANA MARIA admis
2 ȚUȚUIANA CĂTĂLIN admis
3 VELICU ELENA-NICOLETA admis

 

 

Proba scrisă se va desfășura în data de  17.02.2021, ora 11 00, la sediul din Bld. Expoziției, nr. 30A, București, sala 509.

Va fi declarat admis candidatul care la proba scrisă va obține minim 50 de puncte, conform art. 28, alin.(3), lit a) din H.G. 286/23.03.2011.

În conformitate cu art.31 din H.G. 286/2011 cu modificările și completăriile ulterioare, contestațiile cu privire la rezultatul probei scrise se depun în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatului pe site-ul SNSPA, la Direcția RU-salarizare.

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte cu actul de identitate.

Comisia de concurs:

  • Prodecan FCRP – conf.univ.dr Mălina Iona CIOCEA
  • Prodecan FCRP – lect.univ.dr – Carmen NOVAC
  • Secretar șef FCRP – Emilia FLOREA
  • Secretar comisie – Olga ISPAS

Comisia de contestații :

  • Secretar șef SNSPA – Sorin Augustin DRAGNEA
  • Director de școlaritate –  Liliana STANCU
  • Prodecan FCRP – conf.univ.dr. Valeriu FRUNZARU
  • Secretar comisie – Olga ISPAS
Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget