Principiul justiției sociale trebuie asumat de către întreaga clasă politică

Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) salută celebrarea, la 20 februarie, a Zilei Mondiale a Justiției Sociale. Ziua Mondială a Justiției Sociale, sărbătorită pentru prima oară în anul 2009, a fost stabilită de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, cu scopul de a releva că o societate incluzivă, puternică și prosperă impune amplificarea eforturilor pentru combaterea sărăciei, reducerea șomajului, respectarea principiilor muncii decente, asigurarea egalității de gen și a bunăstării sociale pentru toți.

 

De Ziua Mondială a Justiției Sociale, SNSPA subliniază responsabilitatea comună pe care toți actorii politici și stakeholderii politicilor publice o au în a asigura pacea socială, ca fundament al unei dezvoltări sustenabile. Acest lucru presupune renunțarea la conflictele politice sterile și la discursurile menite a diviza societatea, în paralel cu asumarea unor abordări consensuale, bazate pe dialog și cooperare. Reducerea disparităților sociale și asigurarea egalității de șanse pentru toți cetățenii și toate categoriile sociale ar trebui să reprezinte obiective fundamentale, asumate de întreaga clasă politică.

 

„Asumarea, operaționalizarea și respectarea principiului justiției sociale nu reprezintă un moft. Acest concept nu este apanajul unui partid sau al unei ideologii politice. El este un element fundamental al bunei guvernări, o condiție esențială a păcii și securității, a dezvoltării durabile, echilibrului și bunăstării unei societăți. Pentru România, care continuă să se confrunte cu mari dezechilibre la nivelul societății, acest principiu este mai actual ca oricând. Justiția socială este cu atât mai importantă în contextul discuțiilor despre legea bugetului, salarizarea și sporurile din sistemul bugetar sau cuantumul pensiilor. O societate care nu fundamentează decizii de acest tip pe principiul echității și justiției nu va avea liniște, nu va putea evolua și nu va putea oferi membrilor săi oportunități egale pentru a-și atinge potențialul maxim”, a declarat prof. univ. dr. Remus Pricopie, rectorul SNSPA.

Comments are closed.
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget
Twitter