Programul Oficial de Internship al Guvernului României, ediția 2024

Programul Oficial de Internship al Guvernului României, ediția 2024, organizat de Secretariatul General al Guvernului, este dedicat elevilor/studenților și absolvenților formelor de învățământ din România și din străinătate. Studenții, elevii si absolvenții sunt invitați să aplice pentru cele 150 de locuri disponibile în Guvern, ministere, instituții și autorități publice.

 

Studenții SNSPA se pot înscrie pe platforma www.internship.gov.ro, în perioada 1 aprilie – 22 aprilie 2024. Fiecare aplicant trebuie să își creeze un profil de candidat, iar Comisia de evaluare și selecție a candidaturilor va analiza dosarele și va organiza interviuri în baza cărora se va face selecția viitorilor interni.

 

Candidaturile depuse urmează a fi evaluate în perioada 23 aprilie – 14 iunie 2024, rezultatele finale urmând a fi publicate pe 17 iunie 2024.

 

Condițiile de participare la program sunt următoarele:

 • au împlinit vârsta de 16 ani, dar nu mai mult de 27 ani;
 • au cetățenia română;
 • cunosc limba română, scris și vorbit;
 • au capacitate deplină de exercițiu;
 • cunosc cel puțin o limbă străină de circulație internațională;
 • au cunoștințe în domeniul IT;
 • nu sunt active pe piața muncii;
 • nu au absolvit Programul Oficial de Internship al Guvernului României;
 • îndeplinesc condițiile specifice prevăzute în fișa de internship a postului pentru care aplică;
 • îndeplinesc condițiile generale prevăzute de Legea nr. 176/2018 privind  internshipul, cu modificările și completările ulterioare.

 

Obiectivele urmărite în cadrul Programului Oficial de Internship al Guvernului României sunt:

 • oferirea unei experiențe directe și unice participanților la Program prin implicarea acestora în cadrul activităților desfășurate la nivelul administrației publice centrale;
 • facilitarea înțelegerii procesului de guvernare ce către participanții la Program, precum și dobândirea de experiență și cunoștințe practice;
 • cultivarea spiritului civic al participanților la Program cu potențial pentru motivarea lor în a profesa în România;
 • completarea pregătirii academice a studenților și absolvenților, generând oportunitatea formării viitorilor lideri;
 • facilitarea tranziției de la sistemul de educație către piața muncii;
 • deschiderea administrației publice către studenți și absolvenți cu potențial și idei inovatoare.

 

Pe perioada Programului de internship, internii vor beneficia de o indemnizație lunară de internship, iar la finalul perioadei de internship vor primi un certificat de internship din partea Secretariatului General al Guvernului. Cuantumul indemnizaţiei lunare pentru internship este egal cu un salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, respectiv 3.300 lei.

 

Toate datele referitoare la procesul de înscriere și selecție pentru admiterea în Program se regăsesc pe platforma www.internship.gov.ro,

 

 

 

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget