Recrutare şi selectare experţi pe termen scurt în cadrul proiectului „Sistem integrat de suport a studenţilor din anul întâi al Facultăţii de Management cu risc ridicat de abandon” (Manag – Risc)

În perioada 1 octombrie 2019 – 1 octombrie 2021, Facultatea de Management din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) implementează proiectul „Sistem integrat de suport a studenţilor din anul întâi al Facultăţii de Management cu risc ridicat de abandon” (Manag – Risc), cu scopul de a crește șansele de dezvoltare a unei cariere profesionale durabile a acestora, prin reducerea riscului de abandon şcolar.

Un număr de 110 studenți (beneficiari direcți) vor beneficia de coaching, tutoriat, consiliere profesională și orientare în carieră, precum și de activități de dezvoltare a competenţelor socio-emoţionale și de activităţi educaţionale remediale. Alături de aceștia, 20 de studenți care prezintă un risc relativ ridicat datorită condiţiilor socio-economice specifice şi/ sau precare vor fi beneficiari indirecţi ai rezultatelor proiectului.

Proiectul are un buget total de 183.800 lei și este finanţat integral prin intermediul programului ROSE şi administrat de Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanţare Externă (MEN – UMPFE) din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.

 

Anunţ de recrutare şi selectare experţi pe termen scurt

În cadrul proiectului Sistem integrat de suport a studenţilor din anul întâi al Facultăţii de Management cu risc ridicat de abandon” (Manag – Risc), finanţat integral prin intermediul programului ROSE şi administrat de Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanţare Externă (MEN – UMPFE) din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, sunt scoase la concurs (numai pentru cadrele didactice din SNSPA), următoarele poziţii de expert pe termen scurt:

O poziţie de expert – consilier program educational remedial :

Perioada de contract : 6 luni/an de proiect (3 luni pe semestrul I, respectiv 3 luni pe semestrul II al anului universitar) x 2 ani proiect

Durata întregului contract: 12 luni (pentru cei doi ani de proiect)

Experienţă solicitată :

 • Minimum 3 ani experienţă în domeniu ( activităţi ce pot fi probate cu documente pentru susţinerea sesiunilor de coaching/mentorat în condiţii similare cu tematica proiectului).
 • Diplomă de absolvire: de preferat în domeniile Psihologie/Ştiinţe ale comunicării, sau  studii superioare finalizate cu o diplomă de studiu, ce conferă un domeniu de calificare compatibilă cu  tematica solicitată în cadrul fişei postului pentru poziţie de expert „consilier program educaţional remdial”  în cadrul proiectului.

 

Responsabilităţi în cadrul proiectului:

 • Este responsabil pentru implementarea activităţii A1.” Activităţi educaţionale remediale”, fiind centrat pe recrutarea şi selectare grupului ţintă, desfăşurarea sesiunilor de consilere remedială, evaluarea persoanelor din grupul ţintă.
 • Elaborează documente specifice pentru desfăşurarea activităţii A1.
 • Redactează rapoartele intermediare şi finale ale activităţii de care acesta este responsabil.

 

Documente solicitate pentru dosarul de cadidatură al expertului  consilier program educaţional remdial” :

 • CV în limba română ( din care să rezulte experienţa relevantă solicitată pentru poziţia de expert pentru care se aplică)
 • Copie după actele de studii ( diplomă de studii universitare de licenţă, masterat şi/sau doctorat)
 • Copii după documentele relevante care confirmă cele prezentate în cadrul CV-ului şi relevante pentru tematica postului (participări la sesiuni de coaching, training, mentoring, tutoriat, alte tipuri de documente relevante).
 • Scrisoare de intenţie adresată Directorului de Grant (lector univ.dr. STAN Sergiu Octavian) din care să rezulte disponibilitatea de a participa în cadrul activităţilor specifice postului, precum şi descrierea detaliată a experienţei în domeniu, ce o califică de a opta pentru poziţia de expert.

 

Documentele solicitate trebuie depuse în format fizic, până miercuri 27 noiembrie orele 16.00 la camera 403, etaj 4 (clădirea din bulevardul Expoziţiei 30A.)

Persoană de contact : lector.univ.dr. STAN Sergiu Octavian, tel.0732.165. 633, email : sergiu.stan@facultateademanagement.ro

 

O poziţie de expert – consilier tutoriat :

Perioada de contract : 6 luni/an de proiect (3 luni pe semestrul I, respectiv 3 luni pe semestrul II al anului universitar) x 2 ani proiect

Durata întregului contract: 12 luni (pentru cei doi ani de proiect)

 

Experienţă solicitată :

 • Minimum 3 ani experienţă în domeniu ( activităţi ce pot fi probate cu documente pentru susţinerea sesiunilor de tutoriat în condiţii similare cu tematica proiectului).
 • Diplomă de absolvire: de preferat în domeniile Psihologie/Ştiinţe ale comunicării, sau  studii superioare finalizate cu o diplomă de studiu, ce conferă un domeniu de calificare compatibilă cu  tematica solicitată în cadrul fişei postului pentru poziţie de expert „consilier tutoriat”  în cadrul proiectului.

 

Responsabilităţi în cadrul proiectului:

 • Este responsabil pentru implementarea activităţii A3.” Activităţi de tutoriat”, fiind centrat pe recrutarea şi selectare grupului ţintă, desfăşurarea sesiunilor de tutoriat, evaluarea persoanelor din grupul ţintă.
 • Elaborează documente specifice pentru desfăşurarea activităţii A3.
 • Redactează rapoartele intermediare şi finale ale activităţii de care acesta este responsabil.

 

Documente solicitate pentru dosarul de cadidatură al expertului  consilier tutoriat” :

 • CV în limba română ( din care să rezulte experienţa relevantă solicitată pentru poziţia de expert pentru care se aplică)
 • Copie după actele de studii ( diplomă de studii universitare de licenţă, masterat şi/sau doctorat)
 • Copii după documentele relevante care confirmă cele prezentate în cadrul CV-ului şi relevante pentru tematica postului (participări la sesiuni de coaching, training, mentoring, tutoriat, alte tipuri de documente relevante).
 • Scrisoare de intenţie adresată Directorului de Grant (lector univ.dr. STAN Sergiu Octavian) din care să rezulte disponibilitatea de a participa în cadrul activităţilor specifice postului, precum şi descrierea detaliată a experienţei în domeniu, ce o califică de a opta pentru poziţia de expert.

 

Documentele solicitate trebuie depuse în format fizic, până miercuri 27 noiembrie orele 16.00 la camera 403, etaj 4 (clădirea din bulevardul Expoziţiei 30A.)

Persoană de contact : lector.univ.dr. STAN Sergiu Octavian, tel.0732.165. 633, email : sergiu.stan@facultateademanagement.ro

 

 

 

 

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget