Rezultatele admiterii candidaților români de pretutindeni la programele de licență ale SNSPA

Marți, 18 iulie 2023, s-au afişat rezultatele admiterii românilor de pretutindeni, sesiunea iulie 2023.

 

Candidații din Republica Moldova, Albania, Ucraina (etnici români), înscriși online pe platforma admitere.snspa.ro, au fost admiși pe locurile de buget, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2023-2024, în ordinea strict descrescătoare a mediilor.

 

Rezultatele admiterii au fost publicate pe website-urile facultăților din cadrul SNSPA și pot fi consultate mai jos. Codurile de candidat au fost transmise pe adresa de email, după finalizarea înscrierii online. Atenție! Codurile pentru candidații etnici români includ literele LE (Licență Etnici)

 

 • Rezultatele admiterii românilor de pretutindeniclick aici.

*Pentru a identifica cu ușurință codul de cadidat în listele de admitere, vă sugerăm să folosiți funcția de căutare (Find, Find în page, Ctrl+F etc.) din cadrul aplicației pe care o utilizați pentru vizualizarea rezultatelor.

 

Informații pentru candidații din Republica Moldova, Albania, Ucraina (etnici români) declarați admiși pe locurile de buget la (SNSPA)

În perioada 19–21 iulie 2023, candidații declarați admiși pe locuri de buget trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși, prin depunerea următoarelor documente la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A):

 • fișa de înscriere (semnată),
 • diploma de bacalaureat, în original,
 • contractul de studii, completat și semnat în două exemplare (disponibil pentru descărcare și printare pe website-rile facultăților),
 • 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student),
 • certificatul de naștere (copie),
 • cartea de identitate (copie),
 • certificatul de căsătorie (copie) – dacă e cazul

Pentru candidații declarați admiși pe locurile de buget, nerespectarea perioadei de înmatriculare (19-21 iulie 2023) duce la pierderea locului ocupat, întreaga responsabilitate privind confirmarea locului și aducerea documentelor necesare pentru înmatriculare este în exclusivitate a candidatului.

Candidaţii etnici români sunt admişi pe bază de concurs de dosar, în ordinea descrescătoare a mediei examenului de bacalaureat și a opțiunii 1 din cadrul unei facultăți, până la epuizarea locurilor alocate. Un candidat poate confirma locul prin depunerea actelor pentru înmatriculare la un singur program de studii universitare de licență cu finanțare de la buget, indiferent de facultate și de numărul opțiunilor sale.

Numărul de locuri alocate candidaților etnici români din Republica Moldova, Albania, Ucraina la un program de licență nu poate depăși 10% din capacitatea de școlarizare a programului respectiv și se ocupă în ordinea descrescătoare a mediilor de bacalaureat și a opțiunilor (ex: Psihologie 5 locuri, Management 15 locuri, etc).

Important!
Înmatricularea candidaților/confirmarea locurilor ocupate conform informațiilor afișate la fiecare categorie de candidați are loc la sediul SNSPA (Bd. Expoziției, nr. 30A), etajul 8, Sala nr. 821b. Programul de lucru, în perioada 19-21 iulie, pentru confirmarea locurilor de buget este în intervalul orar 10:00-16:00.

 

Informații pentru candidații din Republica Moldova, Albania, Ucraina (etnici români) declarați admiși pe locurile cu taxă

În perioada 19–21 iulie 2023, candidații declarați admiși pe locuri cu taxă trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși prin depunerea următoarelor documente la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A):

 • fișa de înscriere (semnată),
 • diploma de bacalaureat – copie, însoțită de original, pentru conformare,
 • contractul de studii, completat și semnat în două exemplare (disponibil pentru descărcare și printare pe site-rile facultăților),
 • 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student),
 • certificatul de naștere (copie),
 • cartea de identitate (copie),
 • certificatul de căsătorie (copie) – dacă e cazul
 • dovada plății taxei de înmatriculare (100 lei), achitată în contul facultății,
 • dovada de plata a primei rate din taxa de școlarizare, achitată în contul facultății. Detaliile plății, pe website-ul facultății.

Pentru candidații declarați admiși pe locurile cu taxă, nerespectarea perioadei de înmatriculare (19-21 iulie 2023) duce la pierderea locului ocupat, întreaga responsabilitate privind confirmarea locului și aducerea documentelor necesare pentru înmatriculare este în exclusivitate a candidatului.

Important!
Înmatricularea candidaților/confirmarea locurilor ocupate conform informațiilor afișate la fiecare categorie de candidați are loc la sediul SNSPA (Bd. Expoziției, nr. 30A), etajul 8, Sala nr. 821b. Programul de lucru, în perioada 19-21 iulie, pentru confirmarea locurilor cu taxă este în intervalul orar 10:00-16:00.

 

Informații pentru candidații din Republica Moldova, Albania, Ucraina (etnici români) afișați în lista candidaților care pot ocupa un loc de buget în urma vacantării (lista de așteptare)

În perioada 22–31 iulie 2023, candidații afișați în lista de așteptare vor confirma ocuparea unui loc rămas vacant numai după contactarea acestora de secretariate, prin intermediul datelor de contact completate în fișa de înscriere (email/telefon).

Candidații vor fi înmatriculați în ordinea descrescătoare a mediilor, opțiunilor și locurilor disponibile, în cazul în care vor rămâne locuri neocupate, la facultatea/facultățile pentru care au optat. Această etapă se poate încheia în momentul ocupării locurilor scoase la concurs sau a finalizării contactării tuturor candidaților din lista de așteptare.

Pentru confirmarea locului, candidații declarați admiși pe locurile vacante vor depune următoarele documente la sediul SNSPA (Bd. Expoziției, nr. 30A): fișa de înscriere (semnată), diploma de bacalaureat, copie însoțită de original, pentru conformare, contractul de studii, completat și semnat în două exemplare, 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student), certificatul de naștere (copie și în original pentru conformare), cartea de identitate (copie și în original pentru conformare), certificatul de căsătorie (copie și în original pentru conformare) – dacă e cazul, dovada plății taxei de înmatriculare și a primei rate din taxa de școlarizare, pentru locurile cu taxă, achitată în contul facultății. În cazul în care este necesar, universitatea poate asigura, în mod gratuit, fotocopierea documentelor solicitate.

Candidații aflați pe listele de așteptare, informați de secretariate pe email că pot ocupa un loc vacant, își asumă întreaga responsabilitate privind confirmarea locului prin aducerea documentelor necesare pentru înmatriculare la sediul facultății. Neprezentarea la secretariatul facultății după informarea de către facultate în termenul stabilit la contactarea pe email/telefon duce la pierderea locului ocupat prin vacantare

Candidaţii etnici români sunt admişi pe bază de concurs de dosar, în ordinea descrescătoare a mediei examenului de bacalaureat și a opțiunii 1 din cadrul unei facultăți, până la epuizarea locurilor alocate. Un candidat poate confirma locul prin depunerea actelor pentru înmatriculare la un singur program de studii universitare de licență cu finanțare de la buget, indiferent de facultate și de numărul opțiunilor sale.

Numărul de locuri alocate candidaților etnici români din Republica Moldova, Albania, Ucraina la un program de licență nu poate depăși 10% din capacitatea de școlarizare a programului respectiv și se ocupă în ordinea descrescătoare a mediilor de bacalaureat și a opțiunilor (ex: Psihologie 5 locuri, Management 15 locuri, etc).

Important!
Programul de lucru, în perioada 22-31 iulie, pentru confirmarea locurilor candidaților din lista de așteptare după contactarea acestora pe adresele de email este de luni-vineri în intervalul orar 10:00-16:00, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției, nr. 30A), etajul 8, Sala nr. 821b. Vă rugăm să verificați adresele de email completate la înscriere.

 

Retragerea dosarelor se poate face în perioada 20-27 iulie 2023, conform programului anunțat.

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget