Rezultatele competiției FDI 2020

Au fost publicate rezultatele competiției lansate de Ministerul Educaţiei și Cercetării pentru proiecte finanţate din Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – FDI 2020. Competiția a fost coordonată de Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS), care a evaluat şi selectat proiectele depuse de universităţi. Rezultatele finale ale etapei de evaluare a proiectelor depuse în cadrul competiției FDI 2020 pot fi consultate aici.

Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) a câștigat 4 proiecte, astfel:

Domeniul 1: Creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră)
Titlul proiectului: #StudentSNSPA: traseu educațional echitabil, integrare și reușită pe piața muncii
Bugetul total aprobat CNFIS: 300.000 lei
Durata proiectului: 9 luni
Obiectivul general al proiectului: Scopul general al proiectul este de a dezvolta și consolida capacitatea instituțională a Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative în vederea implementării principiului de incluziune socială, prin măsuri integrate care să vizeze creșterea accesului la învățământ universitar și tranziția către piața muncii a studenților și studentelor SNSPA.
Director proiect: Lect. univ. dr. Alina Dragolea

 

Domeniul 2: Internaționalizarea învățământului superior din România
Titlul proiectului: ACADEMIC CONNECT: Parteneriat și vizibilitate internațională pentru promovarea excelenței didactice și de cercetare a SNSPA
Bugetul total aprobat CNFIS: 303.000 lei
Durata proiectului: 8 luni
Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea capacității instituționale a SNSPA în context international, prin dezvoltarea colaborării atât din punct de vedere academic, cât și de cercetare, extinderea rețelelor academice europene din care este parte universitatea, crearea unor condiții favorabile pentru studenți de educare și conectare la mediul international, precum și prin întărirea reputației SNSPA pe plan european.
Director proiect: Prof. univ. dr. Vasile Secăreș

 

Domeniul 5: Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice;
Titlu proiectului: Dezvoltarea procedurilor şi instrumentelor instituţionale de evaluare pentru creşterea calităţii activităţii didactice
Bugetul total aprobat CNFIS: 230.000 lei
Durata proiectului: 8 luni
Obiectivul general al proiectului: Proiectul are ca scop creşterea calităţii procesului didactic în structurile academice ale universităţii prin dezvoltarea, aplicarea și instituționalizarea unor proceduri şi instrumente standard de evaluare şi promovare a calităţii activităţii de predare și învățare.
Director proiect: Prof. univ. dr. Mihai Păunescu

 

Domeniul 6: Susținerea cercetării de excelență din universități
Titlul proiectului: Susținerea cercetării de excelență în cadrul Școlii doctorale în domeniul Științelor administrative din SNSPA prin dezvoltarea capacității de cercetare științifică avansata (acronim proiect: START)
Bugetul total aprobat CNFIS: 350.000 lei
Durata proiectului: 9 luni
Obiectivul general al proiectului: Susținerea cercetaării de excelenăta în domeniul Științelor administrative din SNSPA prin Centrul de Drept Public și Științe Administrative (CDPSA) și dezvoltarea abilităților tinerilor cercetători în vederea realizării unei cariere în cercetarea de nivel avansat
Director proiect: Prof. univ. dr. Emil Balan

 

 

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget