Școala de vară pentru Umanism Digital 2022

În perioada 19-23 septembrie 2022, Universitatea Tehnică din Viena va găzdui Şcoala de vară pe tema Umanismului digital, dedicată masteranzilor și doctoranzilor, care studiază în domeniul ştiinţelor umaniste, sociale, tehnice şi ştiinţelor inginereşti.

Limba de desfăşurare a cursurilor este engleza şi în urma finalizării acestora, participanţii pot obţine 3 credite ECTS. Înscrierea presupune parcurgerea unui proces de selecţie şi achitarea unei taxe de participare. Totodată, organizatorii oferă zece burse pentru candidaţii cu merite deosebite, dar lipsiţi de posibilităţi financiare.

Termenul de depunere a candidaturilor pentru a beneficia de o taxă redusă, respectiv pentru solicitarea unei burse, este 16 august 2022. Detalii suplimentare sunt disponibile aici.

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget