A VII-a ediție a conferinței Smart Cities (Orașul Inteligent)

În perioada 5-6 decembrie 2019, Facultatea de Administrație Publică (SNSPA), Grupul de cercetare „Dezvoltare și Planificare Urbană” organizează conferința „Smart Cities”, ediția a VII-a. Participarea la conferință este deschisă cadrelor didactice, factorilor de decizie, practicienilor, cercetătorilor și studenților din toate ariile științelor administrative – și nu numai. Încurajăm totodată și participarea specialiștilor din administrația publică românească.

TEMATICI ABORDATE
Lucrările trimise către publicare se vor concentra, în special, pe următoarele aspecte, nelimitându-se doar la acestea: e-guvernare, e-democrație, inovare socială, planificare și dezvoltare urbană, științe juridice, politici publice, management public, sociologie urbană. Lista mai poate cuprinde şi studii de integrare europeană, economie, mediu, sănătate, comunicare, arhitectură, cibernetică şi multe alte domenii.

PANELURI DE DISCUȚIE

 • Guvernare inteligentă;
 • Politici de mediu inteligente;
 • Economie inteligentă;
 • Cetățeni inteligenţi;
 • Soluții de transport public inteligent;
 • Mod de viață inteligent;
 • Tendințe viitoare – Stat (mai) inteligent.
 • Abstractele și articolele vor fi scrise în limba română sau engleză. Informatii despre procedura de inregistrare sunt disponibile aici (http://administratiepublica.eu/smartcitiesconference/2019/registration.htm).
 • Manuscrisul va fi scris în limba română sau engleză și va respecta formatul disponibil la următoarea adresă Web: http://administratiepublica.eu/smartcitiesconference/2019/instructiuni.htm.

TROFEUL BEST STUDENT PAPER
Trofeul Best Student Paper va fi oferit autorului celei mai valoroase lucrări scrise în întregime de un doctorand sau colectiv de doctoranzi.

PUBLICARE
Articolele vor fi evaluate din punct de vedere științific, iar cele admise spre publicare vor fi incluse în volumul conferinței, volum editat și tipărit de Editura Universul Academic împreună cu Editura Universitară – editură acreditată de Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior (CNCSIS) și de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU). Încurajăm publicarea de articole nu numai de către teoreticienii din mediul academic dar, în egală măsură, și de către practicienii din administrația publică. Comitetul științific al conferinței va selecta articolele care vor fi prezentate în sesiunile plenare ale conferinței, iar autorii vor fi anunțați prin e-mail.

Comitetul științific va selecționa lucrări în limba engleză pentru a fi publicate în una din urmatoarele reviste:

 • Smart Cities and Regional Development Journal (SCRD)
 • Journal of E-Technology

Participarea la sesiunile plenare ale conferinței și publicarea articolelor sunt gratuite.

LOCUL DE DESFĂȘURARE
Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA),
Bd. Expoziției, Nr. 30 A, București, România.

DATE IMPORTANTE
03-11-2019 – trimiterea abstractului;
10-11-2019 – confirmarea participării;
02-12-2019 – trimiterea lucrărilor;
03-12-2019 – comunicarea programului final al conferinței;
5,6-12-2019 – sesiunile plenare ale conferinței.

COMITETUL DE ORGANIZARE
Conf. univ. dr. Dragoș DINCĂ, SNSPA, București;
Lect. univ. dr. Cătălin VRABIE, SNSPA, București;
Lect. univ. dr. Cătălin DUMITRICĂ, SNSPA, București.

COMITETUL ȘTIINȚIFIC ŞI ECHIPA DE EVALUATORI

Prof. univ. dr. Vasile BALTAC, SNSPA, București;
Prof. univ. dr. Adriana GRIGORESCU, SNSPA, București;
Prof. univ. dr. Lasse BERNTZEN, University College of Southeast Norway;
Prof. univ. dr. Nicoleta CORBU, SNSPA, București;
Prof. univ. dr. Stanisław WRYCZA, University of Gdańsk, Polonia;
Prof. univ. dr. Adrian FLOREA, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu;
Prof. univ. dr. Marta-Christina SUCIU, ASE, București;
Conf. univ. dr. Florina PÎNZARU, SNSPA, București;
Conf. univ. dr. Alexandru GAVRILĂ, ASE, București;
Conf. univ. dr. Jacek MAŚLANKOWSKI, University of Gdańsk, Polonia;
Conf. univ. dr. Florin Codruț NEMȚANU, Universitatea Politehnica, București;
Conf. univ. dr. Dragoș JALIU, SNSPA, București;
Conf. univ. dr. Dragoș DINCĂ, SNSPA, București;
Lect. univ. dr. Sergiu ȚÂRA, Universitatea Politehnica, București;
Lect. univ. dr. Diana Mariana POPA, Universitatea Politehnica, București;
Lect. univ. dr. Cătălin VRABIE, SNSPA, București;
Lect. univ. dr. Cătălin DUMITRICĂ, SNSPA, București;
Ing. Gabriela Dana Vlad, Director al Direcției Tehnologii Informaționale şi Servicii electronice, Primăria Municipiului Brașov;
Andrea BECCALLI, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).

CONTACT
Adresă de e-mail: vrabie.catalin@gmail.com
Nr. de telefon: +40 723 689 314 – Cătălin Vrabie
Adresă Web: http://administratiepublica.eu/smartcitiesconference/2019/
Pagină de Facebook: https://www.facebook.com/smartcitiesconference/

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget