Tabere studenţeşti de vară 2024

Cererile pentru ocuparea unui loc în taberele studenteşti se transmit online, prin completarea acestui formular online, în perioada 27 mai – 14 iunie 2024. Vă rugam să utilizați adresa de e-mail instituțională.

Formularul tip de cerere și Declarația de consimțămant privid prelucrarea datelor cu caracter personal se pot descărca de aici. Acestea se completează, se semnează și se încarcă în formularul de înscriere.

Pentru SNSPA au fost alocate 53 de locuri în tabără. Distribuţia numărului de locuri pe structuri academice:

  • Facultatea de Administraţie Publică – 11 locuri;
  • Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice – 15 locuri;
  • Facultatea de Management – 6 locuri;
  • Facultatea de Ştinţe Politice – 11 locuri;
  • Departamentul de Relaţii Internaţionale și Integrare Europeană – 5 locuri;
  • Școala Doctorală – 5 locuri.

 

Calendarul privind taberele studențești pentru vara 2024, aici.

Studenţii care pot beneficia de un loc în tabără trebuie să fie studenți înmatriculați la forma de învățământ de zi, din ciclurile licență, masterat și doctorat integraliști (studenții care au promovat la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare, 2022-2023), în vârstă de până la 35 ani. Pentru studenții din anul I se va lua în considerare media semestrului I, din anul universitar 2023-2024.

Repartizarea locurilor se va face conform Metodologiei de repartizare a locurilor în taberele studențești 2024.

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget