Buletin informativ privind informațiile publice

Buletin informativ privind informațiile publice

Lista informaţiilor de interes public care se comunică din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001:

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative
Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe
Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice
Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet
Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil
Programele şi strategiile proprii
Lista cuprinzând documentele de interes public
Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii
Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget
Twitter