Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice

Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice

Structura de conducere

Difuzare informaţii publice în conformitate cu Legea 544/2001

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) promovează o politică a deschiderii faţă de societate, în spiritul transparenţei şi al dreptului la informare. În acest sens, SNSPA şi implicit facultăţile şi departamentele din componenţa acesteia asigură accesul liber şi neîngrădit al publicului la informaţiile de interes public. SNSPA comunică informaţiile de interes public, potrivit art. 5 din Legea 544/2001, informaţii care pot fi accesate direct de pe site-ul universităţii, www.snspa.ro.

Pe site-ul universităţii, se găsesc informaţiile referitoare la structura organizatorică a instituţiei, prezentarea conducerii, actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea SNSPA, sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil, programele şi strategiile instituţiei, structura academică, personalul didactic şi de cercetare, informaţii legate de admitere, cercetare, burse şi mobilităţi, facilităţi pentru studenţi etc.

Transparenţa serviciilor oferite de universitate este asigurată prin actualizarea permanentă a informaţiilor de pe site-ul oficial al instituţiei, www.snspa.ro. În spiritul transparenţei şi al dreptului la informare, funcţionează şi site-urile facultăţilor şi departamentelor din cadrul SNSPA, a centrelor de cercetare, a centrului de consiliere al SNSPA, CeCOP, a revistelor academice, site-ul dedicat studenţilor care sunt interesaţi de mobilităţile ERASMUS etc.

Pentru a facilita accesul la informaţiile legate de procesul admiterii la SNSPA, instituţia a construit un website adaptat tuturor nevoilor de informare pe care candidaţii le pot avea, www.admitere.snspa.ro.

Gestionarea fluxului de informaţii între universitate şi publicul larg este asigurată de Biroul de Relaţii Publice al SNSPA. Misiunea Biroului de Relaţii Publice este de a facilita accesul la informaţiile legate de activităţile organizate de SNSPA, promovând astfel instituţia şi asigurând vizibilitatea acesteia în plan naţional şi internaţional.

Una dintre componentele principale ale activităţii Biroului de Relaţii Publice este relaţia cu mass-media. Biroul de Relaţii Publice răspunde prompt şi eficient, cu respectarea normelor impuse de legislaţia în vigoare, solicitărilor venite din partea jurnaliştilor.

SNSPA comunică anumite informaţii:

  • din oficiu, potrivit Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public. Acestea pot fi accesate direct de pe site-ul universităţii, accesând secţiunea Informaţii publice. Lista informaţiilor de interes public care se comunică din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 poate fi consultată şi în Buletinul informativ privind informațiile publice.
    la cerere. Cererile de informare se primesc:
    – la Biroul de Relaţii Publice, dacă solicitarea de informaţie este formulată verbal sau pe email. (În cazul solicitării verbale, informaţia este furnizată pe loc, dacă este posibil, sau cu îndrumarea solicitantului să o adreseze în scris (pe suport de hârtie sau pe suport electronic, prin e-mail), în contextul în care complexitatea informaţiilor de comunicat necesită acest lucru.
    – la Registratura SNSPA, dacă solicitarea de informaţie este formulată în scris. Termenele pentru comunicarea în scris a unui raspuns solicitanţilor de informţtii de interes public sunt cele prevazute de Legea nr.544/2001.

Date de contact:
Public: Registratura SNSPA
Adresă: Sediul SNSPA, Str. Povernei, nr. 6 (camera de lângă poartă)
Program
Luni-Joi: 9.00-15.00
Vineri: 9.00-13.00

Facebook Pagelike Widget