Admitere 2021 la SNSPA. Rezultatele concursului de admitere la studii de licență

Luni, 19 iulie 2021, au fost afișate rezultatele concursului de admitere la toate programele de licență din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA).

Candidații înscriși online au fost admiși pe locurile de buget și cu taxă, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2021-2022, în ordinea strict descrescătoare a mediilor.

 

Înmatricularea candidaților admiși la SNSPA

Informații pentru candidații declarați admiși pe locurile de buget
În perioada 20–23 iulie 2021, ora 12:00, candidații declarați admiși pe locuri de buget trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși, prin depunerea următoarelor documente la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A):

 • fișa de înscriere (semnată),
 • diploma de bacalaureat, în original,
 • contractul de studii, completat și semnat în două exemplare (disponibil pentru descărcare pe website-ul facultății la care doriți să vă înmatriculați),
 • 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student),
 • certificatul de naștere (copie),
 • cartea de identitate (copie),
 • certificatul de căsătorie (copie) – dacă e cazul
 • dovada plății taxei de înmatriculare (100 lei), achitată în contul facultății. Detaliile plății, pe website-ul facultății.

Candidații admiși se vor prezenta la secretariatul facultății conform unei programări, prin completarea unui formular disponibil aici.

În cazul în care, în perioada menționată 20-23 iulie 2021, ora 12:00, un candidat admis pe un loc de buget nu s-a prezentat la facultate, pentru înmatriculare, va pierde locul pe care a fost declarat admis.

 

 

Informații pentru candidații declarați admiși pe locurile cu taxă
În perioada 23– 25 iulie 2021, ora 12:00, candidații declarați admiși pe locuri cu taxă trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși prin depunerea următoarelor documente la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A):

 • fișa de înscriere (semnată),
 • diploma de bacalaureat – copie, însoțită de original, pentru conformare,
 • contractul de studii, completat și semnat în două exemplare (disponibil pentru descărcare pe website-ul facultății la care doriți să vă înmatriculați),
 • 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student),
 • certificatul de naștere (copie),
 • cartea de identitate (copie),
 • certificatul de căsătorie (copie) – dacă e cazul
 • dovada plății taxei de înmatriculare (100 lei), achitată în contul facultății.
 • dovada de plata a primei rate din taxa de școlarizare, achitată în contul facultății. Detaliile plății, pe website-ul facultății.

 

Candidații admiși se vor prezenta la secretariatul facultății conform unei programări, prin completarea unui formular disponibil aici.

În cazul în care, în perioada menționată 23-25 iulie 2021, ora 12:00, un candidat admis pe un loc cu taxă nu s-a prezentat la facultate pentru înmatriculare, va pierde locul pe care a fost declarat admis.

 

 

Informații pentru candidații afișați în lista de așteptare
În perioada 20 – 22 iulie 2021, candidații afișați în lista de așteptare pot completa o cerere online în care pot solicita contactarea în cazul în care vor rămâne locuri neocupate la taxă.

Cerere online pentru candidații aflați în lista de așteptare la:

 

În perioada 23 – 25 iulie 2021, ora 12:00, candidații care au solicitat ocuparea unui loc cu taxă rămas vacant la una din opțiunile făcute și au completat acest formular online, vor fi contactați de secretariate și înmatriculați, conform mediilor, opțiunilor și locurilor disponibile.

În cazul în care, în perioada menționată (20-22 iulie 2021), candidații afișați în lista de așteptare nu au solicitat ocuparea unui loc rămas disponibil prin completarea unei cereri online sau nu s-au înmatriculat (în perioada 23 – 25 iulie 2021, ora 12:00), după ce au fost anunțați de secretariate, vor pierde acest loc.

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget