Admiterea 2023 la SNSPA

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) organizează admiterea la studii universitare de licență și masterat, în mediul online, prin intermediul platformei admitere.snspa.ro. Condițiile de admitere, precum și taxele de înscriere, rămân neschimbate faţă de cele de anul trecut.

 

Admiterea 2023 la programele de studii universitare de licență organizate de Facultatea de Administrație Publică, Facultatea de Comunicare și Relații Publice și Facultatea de Management din cadrul SNSPA se va realiza pe baza mediei examenului de Bacalaureat. Candidații vor accesa platforma de admitere online în perioada înscrierilor, 7-14 iulie 2023, vor completa câmpurile obligatorii, vor încărca documentele fotografiate/scanate și vor selecta programele de studii și forma de învățământ (ZI/ID), din cadrul facultăților pentru care optează.

Facultatea de Ştiinţe Politice își selectează candidaţii încă din primăvară. Aceștia au posibilitatea de a participa la două sesiuni de pretestare online, care constau în rezolvarea prin mijloace electronice a unui test grilă la una dintre următoarele discipline, la alegere: Economie, Filosofie, Istorie, Limba română, Logică, argumentare și comunicare, Matematică, Psihologie sau Sociologie. Pentru a fi admiși, după susținerea examenului de Bacalaureat, candidații preînscriși la Facultatea de Științe Politice vor încărcă în platforma de admitere online dovada promovării examenului de Bacalaureat. Ierarhizarea candidaților declaraţi admişi se va face pe baza notei obţinute la proba susţinută în cel puţin una din cele două sesiuni de pretestare online (dacă un candidat participă la ambele sesiuni de pretestare, va fi luată în considerare nota cea mai mare pe care a obținut-o).

Marți, 18 iulie 2023, SNSPA va afișa lista tuturor candidaților admiși la cele patru facultăți din cadrul universității. După afișarea listelor cu toți candidații admiși pe locurile de la buget și taxă, fiecare candidat va confirma locul la programul de studii la care a fost admis și se va înmatricula.

Calendarul admiterii la cele 11 programe de licență organizate la SNSPA poate fi consultat pe website-ul admitere.snspa.ro.

 

În perioada 10-21 iulie 2023, SNSPA organizează înscrieri online pentru admiterea la programele de masterat. SNSPA are un portofoliu care cuprinde 58 de programe de masterat, în domenii precum: științe politice, ştiinţe administrative, drept, ştiinţe ale comunicării, sociologie, relații internaționale și studii europene şi management. Platforma de admitere online oferă posibilitatea candidaților de a alege masterate din oferta educațională a tuturor structurilor academice din SNSPA.

Concursul de admitere la studiile universitare de masterat cuprinde două etape: înscrierea online și admiterea. Condițiile de admitere sunt stabilite în funcție de domeniul fiecărui masterat și presupun o singură probă de concurs, încărcată în contul de candidat, realizată conform condițiilor specifice, afișate pe website-urile fiecărei structuri academice din SNSPA.

Pentru a fi admiși la masteratele SNSPA la care s-au înscris, candidații vor încărcă în platforma de admitere online dovada promovării examenului de licență. După afișarea listelor cu toți candidații admiși pe locurile de la buget și taxă, fiecare candidat va confirma locul la programul de studii la care a fost admis și se va înmatricula, conform calendarului anunțat de fiecare facultate în parte.

Calendarul admiterii la cele 58 de programe de masterat organizate la SNSPA poate fi consultat pe website-ul admitere.snspa.ro.

 

Şcoala Doctorală din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) organizează sesiunea de admitere la studii universitare de doctorat în luna septembrie 2023. Şcoala doctorală SNSPA acoperă o sferă largă a știinţelor socio-politice, cu deschideri aplicative spre cunoașterea și guvernarea societăţii. SNSPA organizează studii universitare de doctorat în următoarele domenii: științe politice (începând din anul 2000), științe administrative (începând din anul 2001), sociologie (începând din anul 2008), științele ale comunicării (începând din anul 2008), management (începând din anul 2019). Detalii despre admitere, pe doctorat.snspa.ro.

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget