Examen de promovare în funcția de execuție de secretar I(S) la Facultatea de Management

Facultatea de Management organizează examen de promovare în funcție de execuție de secretar I cu studii superioare conform Hotărârii nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 

Examenul va consta într-o probă scrisă și se va desfăşura la sediul SNSPA din Bdul Expozitiei, nr. 30A, în data de 14.03.2023, ora 11:00.

 

Bibliografie

 • LEGEA nr. 1/2011, Legea Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare
 • Carta SNSPA (snspa.ro);
 • Regulamentul privind activitatea profesională a studenților din SNSPA (snspa.ro);
 • Regulamentul privind aplicarea sistemului european de credite transferabile (ECTS/SECT)(snspa.ro);
 • Regulamentul de organizare a examenului de finalizare a studiilor (snspa.ro);
 • Regulamentul și metodologia de organizare a concursului de admitere (snspa.ro);
 • Regulament privind acordarea burselor în SNSPA (snspa.ro).

 

Tematică

 • Principiile care guvernează învăţământul superior din România;
 • Structura organizatorică şi conducerea instituţiilor de învăţământ superior din România;
 • Organizarea studiilor universitare în România;
 • Universitatea centrată pe student – principii, înmatricularea studenţilor, drepturi şiobligaţii ale studenţilor;
 • Admiterea la programele de studii universitare de licență, masterat, doctorat;
 • Principiile care guvernează învăţământul superior din SNSPA;
 • Structura organizatorică şi conducerea SNSPA;
 • Drepturile şi îndatoririle studentului în SNSPA;
 • Regulamentul studenţilor în SNSPA;
 • Creditele transferabile: noţiune, aplicabilitate.

 

Rezultatul examenului de promovare

Rezultatul examenului de promovare în funcția de execuție de secretar I cu studii superioare conform Hotărârii nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Nr.crt Nr. înregistrare dosar    Rezultat

Probă scrisă

Rezultat final Rezultat concurs
1 RU 35/28.02.2023 96 pct 96 pct Admis pentru promovare
Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget