Admiterea la programele de licență ale Facultății de Științe Politice (SNSPA). Înscrierea online la prima sesiune de pretestare

Facultatea de Ştiinţe Politice organizează două sesiuni de pretestare. Pentru a fi admis la această facultate, este obligatoriu să participi la cel puţin una dintre cele două sesiuni de pretestare. La prima sesiune de pretestare, care se va desfăşura în luna aprilie 2023, candidaţii vor avea ocazia să-şi evalueze cunoştinţele la disciplinele de concurs. Cei care nu au participat la prima sesiune de pretestare, precum şi cei care au participat, dar doresc să obţină o notă mai mare, o pot face în cea de-a doua sesiune de pretestare online, desfăşurată în luna iulie 2023.

 

Cum se desfăşoară admiterea la Facultatea de Ştiinţe Politice

Candidații la Facultatea de Științe Politice au posibilitatea de a participa la două sesiuni de pretestare online, care constau în rezolvarea prin mijloace electronice a unui test grilă la disciplinele și tematica anunțate pe website-ul facultății.

 

Calendarul admiterii la Facultatea de Ştiinţe Politice

Accesaţi admitere.politice.ro în perioada în care se desfăşoară înscrierile, deschideţi un cont de utilizator şi completaţi câmpurile obligatorii.

1. Prima sesiune de pretestare

 • Înscrieri online, pe admitere.politice.ro: 21 februarie – 6 aprilie 2023
 • Pretestare (test online): 20 aprilie 2023
 • Afișare rezultate: 20 aprilie 2023

 

2. A doua sesiune de pretestare

 • Înscrieri online, pe admitere.politice.ro: 8 mai – 2 iulie 2023
 • Pretestare (test online): 10 iulie 2022
 • Afișare rezultate: 10 iulie 2023

 

Perioadă de încărcare a dovezii promovării examenului de Bacalaureat (diploma/adeverintă/media de bacalaureat): 7-14 iulie 2023

În perioada 07-14 iulie 2023, candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat au obligația de a completa în fișa de înscriere (realizată online) următoarele:

 • Se încarcă diploma de BAC și se completează media generală.
 • Mediul de proveniență al liceului (rural sau urban).
 • Candidații pe locurile speciale (etnie romă) vor completa câmpurile specifice din fișa de înscriere (locurile destinate acestor candidați vor fi anunțate în timp util).
 • Candidaţii care au obținut, în perioada studiilor liceale, distincții la olimpiadele școlare și/sau la concursuri internaţionale sau naţionale pot fi înmatriculaţi, fără concurs de admitere, la Facultatea de Ştiinţe Politice. Sunt acceptați candidații care au obţinut distincţii (premiul I, II, III sau mențiune) la olimpiadele școlare internaționale, sau premiul I, II, III, mențiune sau medalia de aur la olimpiadele școlare naționale, recunoscute de Ministerul Educației, la una din disciplinele concursului de admitere (Economie, Filosofie, Istorie, Limba Română, Logică, Argumentare și Comunicare, Matematica, Psihologie, Sociologie). În cazul concursurilor sau olimpiadelor multidisciplinare/interdisciplinare/transdisciplinare, comisia de admitere va decide relevanța pentru specializarea aleasă de candidat. Candidaţii trebuie să prezinte diploma de olimpic/diploma de concurs, în original, la înscriere.

Atenție! Candidații care nu vor completa până la data de 14 iulie fișa de înscriere cu datele solicitate nu vor fi clasificați (nu vor apărea în lista buget-taxă).

 

Afișarea rezultatelor finale (candidați admiși pe locurile alocate de la buget, taxă, listă de așteptare): 18 iulie 2023

Rezultatele concursului de admitere (departajarea buget-taxa, sesiunile aprilie si iulie), pentru toate specializările/programele de studii vor fi afișate pe data de 18 iulie 2023, după verificarea îndeplinirii condiţiilor legale.

Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor și a opţiunilor formulate, în limita numărului total de locuri scoase la concurs, indiferent de proba susținută. Înscrierea, respectiv înmatricularea candidaţilor se face pe specializări/programe de studii. Un candidat poate fi declarat admis pe locurile fără taxă la o singura specializare/program de studii.

În cazul notelor egale criteriul de departajare, pentru alocarea unui loc la buget, va fi media generală a examenului de Bacalaureat.

 

Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi: 19 – 21 iulie 2023

Înmatricularea candidaților admisi se va face în intervalul 19-21 iulie 2023. Candidații declarați admiși pe un loc la buget vor depune diploma de Bacalaurat în original în perioada de înmatriculare.

 

Probele de concurs

Pentru specializările Științe Politice, Relații Internaționale și studii europene, Sociologie, Psihologie:

 • Test grilă online, susținut în două sesiuni de pretestare, la una dintre următoarele discipline, la alegere: Economie, Filosofie, Istorie, Limba română, Logică, argumentare și comunicare, Matematică, Psihologie sau Sociologie. Disciplinele și tematica sunt anunțate pe website-ul facultății.

Pentru a fi admiși, după susținerea examenului de Bacalaureat și afișarea notelor la toate disciplinele, candidații preînscriși la Facultatea de Științe Politice vor încărcă în platforma de admitere online dovada promovării examenului de Bacalaureat. Ierarhizarea candidaților declaraţi admişi se va face pe baza notei obţinute la proba susţinută în cel puţin una din cele două sesiuni de pretestare online (dacă un candidat participă la ambele sesiuni de pretestare, va fi luată în considerare nota cea mai mare pe care a obținut-o), în corelaţie cu opțiunile candidatului și promovarea examenului de Bacalaureat, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2023-2024.

Mai multe detalii, pe politice.ro și admitere.politice.ro.

 

Informații privind admiterea la Facultatea de Științe Politice (SNSPA) pentru:

 • Cetăţenii din Republica Moldova, Albania, Ucraina de origine etnică română – click aici
 • Non-EU Citizens interested in becoming students at the Faculty of Political Science, please visit this page

 

 

Înscrierea online la prima sesiune de pretestare

Marți, 21 februarie 2023, au început înscrierile online pentru prima sesiune de pretestare organizată de Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul SNSPA.

 • Accesează admitere.politice.ro în perioada 21 februarie – 6 aprilie 2023 și deschide un cont de utilizator. Ultima zi de înscrieri online, pe admitere.politice.ro: 6 aprilie 2023
 • Selectează proba de concurs
 • Selectează, în ordinea preferințelor tale, programele de studii la care vrei să te înscrii la Facultatea de Științe Politice
 • Completează câmpurile obligatorii privind datele personale, domiciliul, actul de identitate, privind pregătirea anterioară
 • Încarcă dovada achitării taxei de înscriere.

 

Taxa de înscriere este unică, în valoare de 80 de lei, indiferent de numărul programelor pentru care ai optat. Achită taxa de înscriere, prin ordin de plată / internet banking.

Taxa se va achita in contul: RO 85 BRDE 445 SV 18989114450, SNSPA, Facultatea de Științe Politice.

 

Sunt scutiti de plata taxei de înscriere, o singura data, urmatorii candidati:

 • copiii orfani;
 • tinerii proveniti din casele de copii sau din plasament familial;
 • copiii personalului didactic si didactic auxiliar aflat in activitate.

Pentru a beneficia de scutirea de taxa, candidații vor solicita in scris pe adresa de email secretariat@politice.ro acest lucru, prezentand documente din care sa rezulte ca apartin uneia dintre categoriile enumerate mai sus.

 

Susține pretestarea online din 20 aprilie 2023

Detalii tehnice privind desfășurarea examenul de pretestare, aici.

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget