Alegeri la nivelul departamentelor din SNSPA

Vineri, 31 mai 2024, s-a încheiat perioada de depunere a candidaturilor pentru funcţia de director al departamentului și membru în consiliul departamentului.

Au fost depuse:

  • 10 candidaturi pentru funcția de director al departamentului;
  • 22 de candidaturi pentru funcția de membru în consiliul departamentului.

 

Candidaturile depuse au fost afișate pe website-ul SNSPA și pot fi consultate aici.

 

Alegerile la nivelul consiliilor departamentelor şi al directorilor de departament vor avea loc în periada 10 – 14 iunie 2024.

Ședințele de alegeri se vor desfășura astfel:

Facultatea de Administrație Publică

  • Luni, 10 iunie 2024, ora 10:00

Facultatea de Comunicare și Relații Publice

  • Miercuri, 12 iunie 2024, ora 11:00

Facultatea de Management

  • Marți, 11 iunie 2024, ora 10:00

Facultatea de Științe Politice

  • Vineri, 14 iunie 2024, ora 11:00

Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană

  • Marți, 11 iunie 2024, ora 12:00.

 

Directorul departamentului și membrii în consiliul departamentului sunt aleși pe bază de vot universal, direct şi secret al persoanelor cu drept de vot, înscrise pe listele de vot.

Şedinţa de alegeri se desfăşoară numai dacă sunt prezenţi cel puţin 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot ai departamentului.

Fiecare persoană cu drept de vot va primi un buletin pentru alegerea directorului departamentului şi un buletin pentru alegerea membrilor consiliului departamentului.

Este desemnat director al departamentului candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi, dar nu mai puţin de jumătate plus 1 din numărul voturilor valabil exprimate. Dacă aceasta nu se poate realiza din primul tur de scrutin, se va proceda, în cadrul aceleaşi şedinţe, la organizarea celui de-al doilea tur de scrutin, prin înscrierea pe buletinele de vot doar a primilor doi clasaţi.

 

Sunt desemnaţi membri ai consiliului departamentului persoanele care au întrunit cele mai multe voturi din numărul voturilor valabil exprimate. În caz de egalitate, se va proceda, în cadrul aceleaşi şedinţe, la organizarea unui al doilea tur de scrutin pentru poziţiile rămase neocupate.

 

Noile structuri de conducere ale departamentelor îşi preiau prerogativele şi încep exercitarea mandatului după validarea de către Senatul SNSPA, dar nu înainte de expirarea mandatelor în funcție.

 

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget