Burse pentru semestrul I, anul universitar 2022-2023

În perioada 17 octombrie – 3 noiembrie 2022, studenţii SNSPA pot transmite online cererile şi dosarele pentru aprobarea burselor, pentru semestrul I din anul universitar 2022-2023. Condiţia de obţinere a unei burse acordată de SNSPA, indiferent de categorie, este ca studentul/studenta să fie integralist/ă.

 

  • Afișarea listelor cu studenții propuși să beneficieze de bursă: 11 noiembrie 2022;
  • Depunerea contestațiilor: 14-15 noiembrie 2022;
  • Afișarea rezultatelor contestațiilor: 18 noiembrie 2022;
  • Completarea formularului online cu datele necesare pentru virarea bursei (CNP, Cod IBAN etc): 11-22 noiembrie 2022.

Bursele se atribuie studenţilor pe durata unui semestru, în conformitate cu structura anului universitar.

 

Toate categoriile de burse se acordă numai pe bază de cerere.

Regulamentul privind acordarea burselor în SNSPA poate fi consultat aici.

Mai multe detalii privind bursele acordate de SNSPA, aici.

 

Studenții SNSPA vor transmite online cererile şi dosarele pentru aprobarea burselor pentru semestrul I din anul universitar 2022-2023 la următoarele adresele de e-mail (conform facultății la care sunt înmatriculați):

 

 

Informații pentru studenții străini și etnici români (Republica Moldova, Albania, Ucraina etc.), admiși pe locuri de buget cu bursă

Studenții străini și etnici români (Republica Moldova, Albania, Ucraina etc.) care au fost admiși pe locurile de români de pretutindeni vor beneficia de bursă doar dacă ocupă un loc de buget cu bursă, conform scrisorii sau ordinului de acceptare la studii, emise de Ministerul Educației.

Pentru virarea burselor, studenții străini și români de pretutindeni (Republica Moldova, Albania, Ucraina etc.), admiși pe locuri de buget cu bursă, înmatriculați în anul I, studii de licență, masterat sau doctorat, trebuie să deschidă un cont bancar la o bancă din România. Bursele nu pot fi virate în contul altei persoane.
Menționăm ca nu este necesar să completați o cerere pentru bursă, listele cu studenții străini bursieri vor fi transmise de Direcția Școlaritate.

Studenții străini și români de pretutindeni (Republica Moldova, Albania, Ucraina, Macedonia etc.), admiși pe locuri de buget cu bursă, înmatriculați în anul I, studii de licență, masterat sau doctorat, vor completa un formular online cu datele necesare pentru virarea bursei (CNP, Cod IBAN etc.) în perioada: 11-22 noiembrie 2022.

Studenții bursieri care nu transmit datele necesare pentru virarea bursei vor primi suma alocată doar după ce vor furniza datele unui cont bancar la o banca din România, unde sunt titulari.

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget