Burse pentru semestrul I, anul universitar 2023-2024

În perioada 21 noiembrie – 5 decembrie 2023, studenţii SNSPA pot depune cererile şi dosarele pentru aprobarea burselor, pentru semestrul I din anul universitar 2023-2024.

 

Toate categoriile de burse se acordă numai pe bază de cerere.

Metodologia privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin financiar pentru studenții de la învățământul cu frecvență poate fi consultată aici.

 

Cuantumul burselor acordate de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative este:

 • Bursă de performanţă: 1100 lei
 • Bursă socială*: 900 lei
 • Bursa pentru ajutor social ocazional: 900 lei
 • Bursă de performanţă științifică: Cuantumul aprobat de C.A.
 • Bursa Specială SNSPA** (o singură dată pe an): Cuantumul aprobat de C.A.
 • Bursa de performanță sportivă: Cuantumul aprobat de C.A.

NOTĂ:

*Salariul minim net pe economie luat în calcul la analizarea dosarelor de bursă socială este 2079 lei (3300 lei brut).

**Bursa Specială SNSPA se acordă de către fiecare structură academică, conform unor criterii proprii, numărul și cuantumul acestora fiind aprobat de Consiliul de Administraţie al SNSPA.

 

Bursa de performanță

Bursa de performanță se acordă studenţilor eligibili, înmatriculați la programe de studii universitare cu frecvență, indiferent de forma de finanțare, în ordinea descrescătoare a mediilor, limita inferioară pentru care se poate acorda bursa fiind 8,50 (opt 50%), fără a depăşi fondul alocat.

Cererea pentru bursa de performanță poate fi descărcată de aici.

Studenții SNSPA care doresc să obțină o bursă de performață în semestrul I, anul universitar 2023-2024, trebuie să completeze cererea tip si să o încarce în acest formular online. Odată cu încărcarea cererii pentru bursa de performanță, studenţii trebuie să completeze corect datele necesare pentru virarea burselor, în același formular online.

Termen limită: 5 decembrie 2023.

 • Completarea formularului online prin care se solicită bursa de performanță, inclusiv datele necesare pentru virarea burselor: 21 noiembrie – 5 decembrie 2023
 • Afișarea listelor cu studenții propuși să beneficieze de bursă de performanță: 12 decembrie 2023.
 • Depunerea contestațiilor pentru bursele de performanță: 13-14 decembrie 2023
 • Afișarea rezultatelor contestațiilor pentru bursele de performanță: 15 decembrie 2023

Vă rugăm să urmăriţi platformele de e-learning ale facultăţilor, unde vor fi afişate listele cu studenţii bursieri pentru semestrul I din acest an universitar.

 

 

Bursa pentru stimularea performanței științifice

Potrivit art. 6 alin. (2) lit. b) din Ordin M.E. nr. 6463/2023, SNSPA poate acorda și burse pentru stimularea performanței științifice, numite în continuare burse de performanță științifică, pe baza unor criterii propuse de Consiliul structurii academice, începând cu anul II de studii. Bursele și cuantumul acestora sunt aprobate de Consiliul de Administrație.

Dosarele pentru obținerea burselor de performanță științifică se depun la secretariatele facultătilor, în zilele lucrătoare, în programul de lucru cu studenții, în perioada 21 noiembrie – 5 decembrie 2023. De asemenea, studenții SNSPA care doresc să obțină o bursă de performață științifică trebuie să completeze corect datele necesare pentru virarea burselor, în acest formular online.

Termen limită: 5 decembrie 2023.

 

 

Bursă socială

Depunerea dosarelor de bursă socială se va face fizic la secretariatele facultătilor, în zilele lucrătoare, în programul de lucru cu studenții, în perioada 21 noiembrie – 5 decembrie 2023. Vor fi primite în secretariat doar dosarele complete, conform cerințelor din Metodologia de acordare a burselor pentru anul universitar 2023-2024.

 • Cererea tip pentru bursa socială poate fi descărcată de aici.
 • Declarație pe propria răspundere privind veniturile nete încasate de membrii familiei studentei/ului, în ultimele 12 luni (octombrie 2022-septembrie 2023), poate fi descărcată de aici.
 • Formularul referitor la acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei poate fi descărcat de aici.

De asemenea, studenții SNSPA care doresc să obțină o bursă socială trebuie să completeze corect datele necesare pentru virarea burselor, în acest formular online. Termen limită: 5 decembrie 2023.

Afișarea rezultatelor va fi anunțată ulterior.

 

Atenție!

Bursele vor fi virate doar studenţilor care vor fi declarați bursieri și care au completat corect formularul online cu datele necesare virării banilor, conform termenelor anunţate. Virarea burselor este condiţionată de transmiterea în timp util a datelor solicitate şi asumarea acestor date ca fiind personale.

Studenţii români care au luat bursă în anul anterior şi vor fi bursieri şi în semestrul I, în anul universitar 2023-2024, trebuie să completeze acest formular, chiar dacă au același cont ca anul trecut. Studenții bursieri trebuie să fie titularii contului transmis, nu se pot vira bursele în conturile în care aceștia nu sunt titulari.

 

 

Informații pentru studenții străini și etnici români (Republica Moldova, Albania, Ucraina etc.), admiși pe locuri de buget cu bursă

Studenții străini și români de pretutindeni (Republica Moldova, Albania, Ucraina, Macedonia etc.), admiși pe locuri de buget cu bursă, în anul universitar 2023-2024, studii de licență sau masterat, trebuie să completeze corect datele necesare pentru virarea burselor, în acest formular online, cu datele necesare pentru virarea bursei (CNP, Cod IBAN etc.) în perioada: 21 noiembrie-5 decembrie 2023.

Pentru virarea burselor, studenții străini și români de pretutindeni, admiși pe locuri de buget cu bursă, trebuie să deschidă un cont bancar la o bancă din România. Bursele nu pot fi virate în contul altei persoane.

Studenții bursieri care nu transmit datele necesare pentru virarea bursei vor primi suma alocată doar după ce vor furniza datele unui cont bancar la o banca din România, unde sunt titulari.

 

Important!

Studenții străini și studentii etnici români, admiși pe un loc de buget cu bursă, trebuie să încarce codul de identificare fiscală (CIF) alocat de banca din Romania unde au deschis contul sau permisul de ședere în România.

 

 

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget