Comunitatea academică din SNSPA îşi exprimă regretul pentru dispariţia prof. univ. dr. Ioan Alexandru, Profesor Emerit și Decan onorific al Facultății de Administrație Publică (SNSPA)

Comunitatea academică din SNSPA își exprimă regretul pentru dispariția prof. univ. dr. Ioan Alexandru, membru fondator al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Profesor Emerit și Decan onorific al Facultății de Administrație Publică (SNSPA).

 

Îndrumător, Părinte Spiritual, Mentor pentru generații întregi de studenți, prof. univ. dr. Ioan Alexandru va rămâne o impozantă personalitate a învăţământului superior românesc, un profesionist desăvârşit, un reputat teoretician, care a așezat România pe harta europeană a științelor administrative.

 

De numele prof. univ. dr. Ioan Alexandru este legată înființarea Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), în a cărei conducere s-a aflat mai bine de două decenii. Profesorul Alexandru a promovat valorile universităţii noastre, a sculptat caractere și a călăuzit viaţa profesională a generaţii de specialişti în domeniile dreptului și științelor administrative.

 

Profesorul Alexandru a fost primul decan al unei Facultăţi de Administraţie Publică din România, de după 1990, profesor universitar începând cu anul 1992, la disciplinele Ştiinţa Administraţiei, Teoria Administraţiei, Drept administrativ, Drept administrativ comparat, Drept administrativ european și conducător de doctorat din anul 2000.

 

Formarea ca profesor cercetător şi ca practician (Secretar de unitate administrativ teritorială, consilier Preşedinţia României, Secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei) l-au incitat mereu spre o mai mare apropiere de societate, de cetăţeni, determinându-l să-şi continue cariera la nivelul societăţii civile, în cadrul Asociaţiei Centrul de Excelenţă Academică şi la Uniunea Juriştilor din România.

 

Prof. univ. dr. Ioan Alexandru s-a distins în cei 84 de ani de viață și 60 de ani de activitate profesională în spațiul academic românesc, atât prin activitatea sa didactică, cât și prin cea de cercetare. Prof. univ. dr. Ioan Alexandru a fost autor și coordonator a peste 80 de lucrări şi 150

 

de studii şi cercetări în domeniul ştiinţelor administrative şi dreptului administrativ, publicate în cele mai importante reviste și volume de specialitate. Lucrările profesorului Alexandru au devenit repere teoretice în domeniu, fiind citate în toate lucrările de specialitate şi utilizate în procesul didactic şi de cercetare în toate facultăţile de profil din ţară, în institutele şi centrele de perfecţionare ale funcţionarilor publici, precum şi de către practicieni de la nivelul guvernului, ministerelor şi administraţiei publice locale.

 

Contribuția notabilă a prof. univ. dr. Ioan Alexandru la dezvoltarea științei a fost recunoscută prin premii academice, prin conducerea unor organizaţii profesionale şi nonguvernamentale. De-a lungul timpului, prof. univ. dr. Ioan Alexandru a ocupat următoarele funcții: Prorector al SNSPA, Decan al Facultății de Administraţie Publică din cadrul SNSPA; Vicepreşedinte al Comisiei de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare de pe lângă Ministerul Educaţiei; Vicepreşedinte al Uniunii Juriştilor din România (UJR); Preşedinte al Secţiei de Drept Public din cadrul U.J.R.; Membru al Institutului „Jacque Maritain” – Roma; Colaborator al E.I.P.A., Maastricht (Institutul European de Administraţie Publică) şi NISPAcee, Bratislava; Preşedinte al Fundaţiei Institutul Român de Administraţie Publică – I.R.A.P. și, în prezent, al Centrului de Excelență Academică (CEXA); Vicepreşedinte al Fundaţiei Episcop „Grigorie Leu”; Membru în Colegiul de Redacţie al Revistei de Drept Public şi Acta Universitatis Danubius. Juridica; Editor științific al Revistei Dreptul a Uniunii Juriștilor din România.

 

Prof. univ. dr. Ioan Alexandru a primit titlul de „Doctor Honoris Causa” a trei universități din România, Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Cavaler, precum și Premiul Academiei Române „Andrei Rădulescu” pe anul 2010.

 

Dimensiunile pedagogică şi ştiinţifică a prof. univ. dr. Ioan Alexandru nu ar fi complete fără cea umană. Trăsăturile morale reflectate în angajamentul şi dăruirea faţă de profesia şi semenii domniei sale i-au întregit identitatea și i-au conferit calitatea de model pentru comunitatea academică a SNSPA. Vom prețui mereu sprijinul constant pe care domnia sa l-a acordat inițiativelor demarate de universitate.

 

Suntem alături de familie în aceste momente grele și îi transmitem sincerele noastre condoleanțe.

 

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget