Proiecte

Studiul presupune completarea unui chestionar online pe baza căruia vom analiza inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii şi corelarea pregătirii lor cu cerinţele locurilor de muncă.
Read more
Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) anunță rezultatele concursului de selecție experți în vederea atingerii rezultatelor proiectului  „Dezvoltarea unor instrumente de analiză și intervenție la nivel comunitar pentru perioada de programare 2021-2027”, conform cererii de finanțare.
Read more
Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) implementează în calitate de partener al Ministerului Muncii și Protecției Sociale proiectul ,,Dezvoltarea unor instrumente de analiză și intervenție la nivel comunitar pentru perioada de programare 2021-2027”, fiind cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional 
Read more
Invităm reprezentanții organizațiilor publice și private să completeze acest chestionar, care ne va ajuta să luăm pulsul practicilor responsabile și managementului sustenabil.
Read more
Invităm reprezentanții organizațiilor publice și private să completeze acest chestionar, care ne va ajuta să luăm pulsul practicilor responsabile și managementului sustenabil.
Read more
Catedra UNESCO pentru Politici în Ştiinţă şi Inovare din cadrul SNSPA derulează, în parteneriat cu nouă universități, companii și ONG-uri din Uniunea Europeană, proiectul internațional EMBRACE, finanțat prin programul Erasmus+.
Read more
Au fost publicate rezultatele competiției lansate de Ministerul Educaţiei și Cercetării pentru proiecte finanţate din Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – FDI 2020.
Read more
Proiectul este implementat de Facultatea de Administrație Publică, în parteneriat cu Reykjavik University și Institutul Național de Cercetare Știintifică în domeniul Muncii și Protectiei Sociale.
Read more
În cadrul proiectului „Sistem integrat de suport a studenţilor din anul întâi al Facultăţii de Management cu risc ridicat de abandon” (Manag – Risc), finanţat integral prin intermediul programului ROSE, sunt scoase la concurs (numai pentru cadrele didactice din SNSPA), 2 poziţii de expert pe termen scurt.
Read more
Facebook Pagelike Widget