Cazarea studenţilor SNSPA în noul an universitar 2022-2023 | Completarea cererii de cazare

În anul universitar 2022-2023, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) oferă studenţilor locuri de cazare în cele două cămine din Băneasa şi în Căminul Grupului Şcolar Energetic din Şoseaua Giurgiului.

 

În perioada 1 august – 10 septembrie 2022, studenţii SNSPA, înmatriculați la studii de licență, masterat sau doctorat, vor completa online o cerere pentru cazarea în noul an universitar.

  • Cerere online pentru cazarea studenţilor înmatriculați în anul universitar 2022-2023, la studii de licență: anul II, anul III, studii de masterat: anul II, studii de doctorat: anul II, anul III – click aici
  • Cerere online pentru cazarea studenţilor declarați admiși în anul I în anul universitar 2022-2023, studii de licență sau studii de masterat (studenții admiși în sesiunea de admitere iulie 2022) – click aici

 

Termenul limită de completare a cererii online: 10 septembrie 2022.

Afișarea listelor cu studenții care au obținut un loc de cazare în căminele administrate de universitate, Cămin B1 și B2 Băneasa și Cămin Giurgiului: 14 septembrie 2022.

 

 

Criteriile de cazare

(consultați Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea căminelor SNSPA)

 

În căminele SNSPA, pot fi cazaţi în limita locurilor disponibile, în următoarea ordine, studenţi care nu au avut abateri disciplinare şi care nu au restanţe la plata cazării:

  1. Cetăţeni străini bursieri ai statului român sau alţi studenţi străini ai SNSPA, în limita şi în condiţiile stabilite de Consiliul de Administraţie;
  2. Studenţi români orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi din casele de copii sau centre de plasament familial
  3. Studenţi care reprezintă cazuri sociale (venituri sub nivelul salariului minim pe economie pe membru de familie), sub rezerva faptului că vor fi integralişti la începerea anului universitar;
  4. Studenţi români de la învăţământul de zi, şcolarizaţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat, în următoarea ordine: studenţii pe locuri bugetate din anii terminali (anul III licenţă şi anul II masterat) şi studenţii doctoranzi urmaţi de studenţii din ceilaţi ani, cazaţi proporţional cu numărul de cereri depuse, astfel încât să fie cazaţi studenţi din toţi anii de studiu;
  5. Studenţi români cu taxă, în ordinea anilor stabilită la punctul anterior.

 

În procesul de repartizare a studenţilor în cămine, Comisiile de cazare vor ţine cont de urmă toarele criterii:

  1. mediile obţinute în anul universitar anterior;
  2. anul de şcolarizare – au prioritate cei din anii terminali;
  3. în cazul în care studentul a mai beneficiat de cazare în camin, se va ţine cont şi de comportamentul manifestat în anul anterior (existenţa unor reclamaţii, abateri de la regulament, restanţe la plata taxelor etc.).
Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget