Cazarea studenţilor SNSPA în noul an universitar 2023-2024 | Completarea cererii de cazare

În anul universitar 2023-2024, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) oferă studenţilor locuri de cazare în cele două cămine din Complexul Băneasa.

 

În perioada 17 iulie – 1 septembrie 2023, studenţii SNSPA, înmatriculați la studii de licență, masterat sau doctorat, vor completa online o cerere pentru cazarea în noul an universitar.

 

  • Cerere online pentru cazarea studenţilor care, în anul universitar 2023-2024, vor fi înmatriculați la studii de licență: anul II, anul III, studii de masterat: anul II, studii de doctorat: anul II, anul III – click aici
  • Cerere online pentru cazarea studenţilor declarați admiși în anul I în anul universitar 2023-2024, studii de licență sau studii de masterat (studenții admiși în sesiunea de admitere iulie 2023) – click aici – cererea poate fi completată din 19 iulie 2023

 

Termenul limită de completare a cererii online: 1 septembrie 2023.

 

Afișarea listelor cu studenții care au obținut un loc de cazare în căminele administrate de universitate, Cămin B1 și B2 Băneasa: 10 septembrie 2023

 

 

Criteriile de cazare

(consultați Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea căminelor SNSPA)

În căminele SNSPA, pot fi cazaţi în limita locurilor disponibile, în următoarea ordine, studenţi care nu au avut abateri disciplinare şi care nu au restanţe la plata cazării:

  1. Cetăţeni străini bursieri ai statului român sau alţi studenţi străini ai SNSPA, în limita şi în condiţiile stabilite de Consiliul de Administraţie;
  2. Studenţi români orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi din casele de copii sau centre de plasament familial
  3. Studenţi care reprezintă cazuri sociale (venituri sub nivelul salariului minim pe economie pe membru de familie), sub rezerva faptului că vor fi integralişti la începerea anului universitar;
  4. Studenţi români de la învăţământul de zi, şcolarizaţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat, în următoarea ordine: studenţii pe locuri bugetate din anii terminali (anul III licenţă şi anul II masterat) şi studenţii doctoranzi urmaţi de studenţii din ceilalţi ani, cazaţi proporţional cu numărul de cereri depuse, astfel încât să fie cazaţi studenţi din toţi anii de studiu;
  5. Studenţi români cu taxă, în ordinea anilor stabilită la punctul anterior.

 

 

În procesul de repartizare a studenţilor în cămine, Comisiile de cazare vor ţine cont de urmă toarele criterii:

  1. mediile obţinute în anul universitar anterior;
  2. anul de şcolarizare – au prioritate cei din anii terminali;
  3. în cazul în care studentul a mai beneficiat de cazare în camin, se va ţine cont şi de comportamentul manifestat în anul anterior (existenţa unor reclamaţii, abateri de la regulament, restanţe la plata taxelor etc.).

 

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget