Academic Excellence: reziliență și dezvoltare a calității activității didactice a SNSPA după provocările pandemiei de Covid-19

Academic Excellence: reziliență și dezvoltare a calității activității didactice a SNSPA după provocările pandemiei de Covid-19

Durata proiectului: 9 luni (aprilie – decembrie 2022)

Buget total aprobat CNFIS: 380.000 LEI

Scopul proiectului: Dezvoltarea strategică a infrastructurii umane și logistice de predare și de evaluare a calității acesteia la nivelul SNSPA, în lumina lecțiilor învățate în perioada pandemiei de Covid-19.

Prezentul proiect este redactat pentru a dezvolta un cadru integrat de reziliență și de asigurare a calității activității didactice a SNSPA, în linie cu obiectivele strategice ale universității, cu imperativele participării la SNSPA la consorțiul european CIVICA și cu integrarea lecțiilor învățate în urma pandemiei de Covid-19 și cu raportarea la practicile internaționale actuale.

Astfel, proiectul Academic Excellence integrează misiunea SNSPA de aliniere la imperativele de calitate academică corespondente ambiției consorțiului CIVICA de a dezvolta un campus european inter-universitar în domeniul științelor sociale. Proiectul sprijină, de asemenea, atingerea obiectivelor de susținere a proceselor de digitalizare în plan didactic și consolidarea creșterii culturii calității academice din “Planul Strategic al SNSPA 2021-2025”.

Sub aspectul creșterii consolidate a calității, proiectul privește planul formării profesionale continue a cadrelor didactice în vederea pregătirii acestora pentru a crea materiale didactice digitale de excelență, indispensabile în context post-pandemic și pentru a-i sprijini în vederea identificării timpurii și gestionării optime a situațiilor academice în care etica și deontologia profesională pot fi încălcate, în principal ca urmare a plagiatului.

Director de proiect: Prof. univ. dr. Florina Pînzaru

Facebook Pagelike Widget