SIPOCA 11

Secretariatul General al Guvernului/Centrul de Analiză și Strategie, în parteneriat cu Școala Naționala de Studii Politice și Administrative (SNSPA), implementează proiectul

Starea Națiunii. Construirea unui instrument inovator pentru fundamentarea politicilor publice – SIPOCA 11

Prezentarea proiectului

Începand cu 7 aprilie 2016, Secretariatul General al Guvernului/Centrul de Analiză și Strategie, în parteneriat cu Școala Naționala de Studii Politice și Administrative (SNSPA), implementează proiectul “Starea Națiunii. Construirea unui instrument inovator pentru fundamentarea politicilor publice.” (SIPOCA 11).

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP.

Agregatorul de date statistice multidisciplinare
România trebuie să devină o țară predictibilă, iar pentru aceasta, politicile publice trebuie construite pe baze reale, pe radiografii și cifre exacte, nu empiric, așa cum s-a întâmplat în ultimii 25 de ani. Plecând tocmai de la această nevoie, Secretariatul General al Guvernului, în parteneriat cu Școala Națională de Studii Politicie și Administrative, pune bazele unui instrument inovator în fundamentarea politicilor publice.

Scopul proiectului “Starea Națiunii. Construirea unui instrument inovator pentru fundamentarea politicilor publice”este de a dezvolta și a introduce la nivelul Secretariatului General al Guvernului un agregator de date statistice multidisciplinare (perioada 1990-prezent), care va avea ca principal beneficiu fundamentarea riguroasă și obiectivă  a proceselor decizionale și documentelor strategice din cadrul administrației centrale și locale.

Deși există mai multe organizații care colectează – în mod disparat și nesincronizat – date din diferite domenii, în acest moment, în România, administrația centrală nu are acces la o bază de date care să integreze toate datele publice relevante pentru fundamentarea deciziilor.
Agregatorul îşi propune să ofere o imagine cât mai completă asupra situaţiei României în momentul de faţă, asupra posibilităţilor de care dispune ţara noastră pentru a se înscrie pe traseul unei dezvoltări sustenabile.

Astfel, proiectul contribuie la soluționarea uneia dintre cele mai acute probleme ale administrației centrale din România – capacitate instituțională limitată în ceea ce privește luarea deciziilor și formularea politicilor publice.

 

Mai multe detalii despre proiectul “Starea Națiunii. Construirea unui instrument inovator pentru fundamentarea politicilor publice” (SIPOCA 11), aici.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Crearea unui sistem coerent de 100 de indicatori relevanți pentru măsurarea nivelului de dezvoltare al României.
 • Construirea agregatorului de date online Starea Națiunii –  o bază de date online care va integra date statistice colectate începând cu 1990 de diverse instituții (date publice disponibile pentru perioada 1990 – 2015 și ulterior) necesare pentru măsurarea sistemului de indicatori referitor la starea României, utilizabil în fundamentarea deciziilor și pregătirea de politici bazate pe dovezi.
 • Generarea periodică de date sociologice privind percepția publică (barometre de opinie) cu referire la o varietate de aspecte, precum: piața muncii, mediul de afaceri, industrie, agricultură și dezvoltare rurală, infrastructură de transport și de mediu, sănătate, calitatea vieții, mediul înconjurător etc. și integrarea acestora în agregatorul de date online Starea Națiunii.
 • Întărirea capacităţii instituţionale a Secretariatului General al Guvernului, care are rol de analist decizional, cu privire la temele abordate în cadrul obiectivelor specifice 1, 2 și 3.
 • Implementarea unui program de formare în utilizarea agregatorului de date online Starea Națiunii și a rezultatelor de cercetare, adresat personalului din administrația locală și centrală ca viitori utilizatori ai instrumentului inovator realizat în cadrul proiectului.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului includ:

 • Un sistem de indicatori socio-economici pentru fundamentarea deciziilor politice și metodologie de măsurare a indicatorilor
 • Un agregator de date statistice Starea Națiunii (baza de date cu date socio-economice agregate si sintetizate – date publice disponibile)
 • Date colectate privind percepția publică (barometre ale opiniei publice implementate periodic)
 • Un proiect de politică publică pentru utilizarea rezultatelor de cercetare în fundamentarea procesului decisional

Durata proiectului: 36 luni (aprilie 2016 – aprilie 2019)

Bugetul proiectului: valoare totală 16,475,774 lei, din care 13,844,922.41 lei reprezintă cofinanțarea FSE

Comunicat de presă

Anunțuri:

 

 • Anunț de selecție pentru experți externi nr. 5
  • În perioada 24 octombrie – 04 noiembrie 2016 se deruleazã procedura de selecție a unui expert cooptat, un operator colectare date, ca urmare a demisiei persoanei care ocupa acest post. Selecţia acestui expert este necesară în vederea implementãrii activitãților asociate îndeplinirii rezultatelor proiectului, conform anexelor prezentului anunț

  • Pentru mai multe informații despre procedura de selecție, calendarul și documentele necesare depunerii candidaturii click aici

 

 • Anunț de selecție pentru experți externi nr. 6
  • În perioada 27 ianuarie – 10 februarie 2017 se deruleazã  procedura de selecție a unui expert cooptat, un operator colectare date, ca urmare a demisiei persoanei care ocupa acest post. Selecţia acestui expert este necesară în vederea implementãrii activitãților asociate îndeplinirii rezultatelor proiectului, conform anexelor prezentului anunț

  • Pentru mai multe informații despre procedura de selecție, calendarul și documentele necesare depunerii candidaturii click aici

  • Modalitatea de depunere a dosarelor de candidatură:
   • pe e-mail la adresa simona.luchian@comunicare.ro (în perioada 27 ianuarie-02 februarie 2017, conform calendarului de la pctul. 6.2.)

   • personal la sediul SNSPA din Bulevardul Expoziţiei, nr. 30A, etaj 5, birou 512, sector 1, Bucureşti, telefon 0753.084.049 (în perioada 27 ianuarie-02 februarie 2017 – doar în zilele lucrătoare)

   • Data-limită de depunere a dosarelor de candidatură este 2 februarie 2017, ora 16.00

 

 • Anunț de selecție pentru experți externi nr. 7
  • În perioada 19 aprilie – 5 mai 2017 se deruleazã  procedura de selecție a unor experți cooptați, șase operatori colectare date, ca urmare a demisiilor persoanelor care ocupau acest post. Selecţia acestor experți este necesară în vederea implementãrii activitãților asociate îndeplinirii rezultatelor proiectului, conform anexelor prezentului anunț

  • Pentru mai multe informații despre procedura de selecție, calendarul și documentele necesare depunerii candidaturii click aici

  • Modalitatea de depunere a dosarelor de candidatură:
   • pe e-mail la adresa simona.luchian@comunicare.ro (în perioada 20 – 26 aprilie 2017, conform calendarului de la pctul. 6.2.)

   • personal la sediul SNSPA din Bulevardul Expoziţiei, nr. 30A, etaj 5, birou 512, sector 1, Bucureşti, telefon 0753.084.049 (în zilele de 24, 25, 26 aprilie)

   • Data-limită de depunere a dosarelor de candidatură este 26 aprilie 2017, ora 16.00

 

 • Anunț de selecție pentru experți externi nr. 8
  • În perioada 15-26 mai 2017 se deruleazã procedura de selecție a unor experți cooptați, doi operatori colectare date, ca urmare a demisiilor persoanelor care ocupau acest post. Selecţia acestor experți este necesară în vederea implementãrii activitãților asociate îndeplinirii rezultatelor proiectului, conform anexelor prezentului anunț

  • Pentru mai multe informații despre procedura de selecție, calendarul și documentele necesare depunerii candidaturii click aici

  • Modalitatea de depunere a dosarelor de candidatură:
   • pe e-mail la adresa simona.luchian@comunicare.ro (în perioada 15-19 mai 2017, conform calendarului de la pctul. 6.2.)

   • personal la sediul SNSPA din Bulevardul Expoziţiei, nr. 30A, etaj 5, birou 512, sector 1, Bucureşti, telefon 0753.084.049

   • Data-limită de depunere a dosarelor de candidatură este 19 mai 2017, ora 16.00

 

 • Anunț de selecție pentru experți externi nr. 9
  • În perioada 25 mai – 12 iunie 2017 se deruleazã procedura de selecție a unor experți cooptați, doi operatori colectare date, ca urmare a demisiilor persoanelor care ocupau acest post. Selecţia acestor experți este necesară în vederea implementãrii activitãților asociate îndeplinirii rezultatelor proiectului, conform anexelor prezentului anunț

  • Pentru mai multe informații despre procedura de selecție, calendarul și documentele necesare depunerii candidaturii click aici

  • Modalitatea de depunere a dosarelor de candidatură:
   • pe e-mail la adresa simona.luchian@comunicare.ro (în perioada 25 – 31 mai 2017, conform calendarului de la pctul. 6.2.)

   • personal la sediul SNSPA din Bulevardul Expoziţiei, nr. 30A, etaj 5, birou 512, sector 1, Bucureşti, telefon 0753.084.049 (doar în zilele lucrătoare)

   • Data-limită de depunere a dosarelor de candidatură este 31 mai 2017, ora 16.00

 

 • Anunț de selecție pentru experți externi nr. 10
  • În perioada 9-22 iunie 2017 se deruleazã procedura de selecție a unor expert cooptati, asistent cercetare 5, ca urmare a demisiei persoanei care ocupa acest post. Selecţia acestui expert este necesară în vederea implementãrii activitãților asociate îndeplinirii rezultatelor proiectului, conform anexelor prezentului anunț

  • Pentru mai multe informații despre procedura de selecție, calendarul și documentele necesare depunerii candidaturii click aici

  • Modalitatea de depunere a dosarelor de candidatură:
   • pe e-mail la adresa simona.luchian@comunicare.ro (în perioada 9 -15 iunie 2017, conform calendarului de la pctul. 6.2.)

   • personal la sediul SNSPA din Bulevardul Expoziţiei, nr. 30A, etaj 5, birou 512, sector 1, Bucureşti, telefon 0753.084.049 (doar în zilele lucrătoare)

   • Data-limită de depunere a dosarelor de candidatură este 15 iunie 2017, ora 16.00

 

 • Anunț de selecție pentru experți externi nr. 11
  • În perioada 13-27 septembrie 2017 se deruleazã procedura de selecție a unui expert cooptat, coordonator operatori de teren (colectare date), ca urmare a demisiei persoanei care ocupa acest post. Selecţia acestui expert este necesară în vederea implementãrii activitãților asociate îndeplinirii rezultatelor proiectului, conform anexelor prezentului anunț

  • Pentru mai multe informații despre procedura de selecție, calendarul și documentele necesare depunerii candidaturii click aici

  • Modalitatea de depunere a dosarelor de candidatură:
   • pe e-mail la adresa simona.luchian@comunicare.ro (în perioada 13-19 septembrie 2017, conform calendarului de la pctul. 6.2.)

   • personal la sediul SNSPA din Bulevardul Expoziţiei, nr. 30A, etaj 5, birou 512, sector 1, Bucureşti, telefon 0753.084.049 (doar în zilele lucrătoare)

   • Data-limită de depunere a dosarelor de candidatură este 19 septembrie 2017, ora 16.00
  • Anunț de suspendare a procedurii de selecție a experțiilor externi nr. 11

 

 • Anunţ de selecţie pentru experţi nr. 12
  • În perioada 14-29 decembrie 2017 se deruleazã procedura de selecție a unor expert cooptati, coordonator operatori de teren (colectare date) și doi operatori colectare date teren, ca urmare a vacantării acestor trei posturi. Selecţia acestor experți este necesară în vederea implementãrii activitãților asociate îndeplinirii rezultatelor proiectului, conform anexelor prezentului anunț.

  • Pentru mai multe informații despre procedura de selecție, calendarul și documentele necesare depunerii candidaturii puteți accesa următorul document – Anunț de selecție pentru experți – în cadrul proiectului.

  • Modalitatea de depunere a dosarelor de candidatură:

   • Pe e-mail la adresa: simona.luchian@comunicare.ro (în perioada 14-20 decembrie 2017), conform calendarului de la pctul. 6.2.)

   • Personal la sediul SNSPA din Bulevardul Expoziţiei, nr. 30A, etaj 5, birou 512, sector 1, Bucureşti, telefon 0753.084.049 (între orele 10:00-16:00, doar în zilele lucrătoare)

  • Data limită de depunere a dosarelor de candidatură: 20 decembrie 2017, ora 15.00.

 

 • Anunţ de selecţie pentru experţi nr. 13
  În perioada 15-28 februarie 2018, se deruleazã procedura de selecție a unui expert cooptat, un operator colectare date teren, ca urmare a demisiei persoanei care ocupa acest post. Selecţia acestui expert este necesară în vederea implementãrii activitãților asociate îndeplinirii rezultatelor proiectului, conform anexelor prezentului anunț.
  Pentru mai multe informații despre procedura de selecție, calendarul și documentele necesare depunerii candidaturii puteți accesa următorul document – Anunț de selecție pentru experți externi – coordonator operatori de teren – în cadrul proiectului.Modalitatea de depunere a dosarelor de candidatură:
  – pe e-mail la adresa: simona.luchian@comunicare.ro (în perioada 15-21 februarie 2018, conform calendarului de la pctul. 6.2.)
  sau
  – personal la sediul SNSPA din Bulevardul Expoziţiei, nr. 30A, etaj 5, birou 512, sector 1, Bucureşti, telefon 0753.084.049 (în perioada 15-21 februarie 2018 – doar în zilele lucrătoare).
  Data-limită de depunere a dosarelor de candidatură: 21 februarie 2018, ora 16.00.
  Candidații ale căror dosare de candidatură vor transmise după data limită (zi și oră) și/sau sunt incomplete, vor fi respinși, fără a avea posibilitatea de a fi chemați la interviu.

 

 • Anunţ de selecţie pentru experţi nr. 14
  În perioada 19-27 aprilie 2018, se deruleazã procedura de selecție a unor experți cooptați, respectiv, asistent cercetare 2 și un operator colectare date teren, ca urmare a vacantării prin demisii a celor două posturi. Selecţia acestor experți este necesară în vederea implementãrii activitãților asociate îndeplinirii rezultatelor proiectului, conform anexelor prezentului anunț.Pentru mai multe informații despre procedura de selecție, calendarul și documentele necesare depunerii candidaturii puteți accesa următorul document – Anunț de selecție pentru experți externi – asistent cercetare 2 si operator – în cadrul proiectului.Modalitatea de depunere a dosarelor de candidatură:- pe e-mail la adresa: simona.luchian@comunicare.ro (în perioada 19-25 aprilie 2018), conform calendarului de la pctul. 6.2.)
  SAU
  – personal la sediul SNSPA din Bulevardul Expoziţiei, nr. 30A, etaj 5, birou 512, sector 1, Bucureşti, telefon 0753.084.049 (doar în zilele lucrătoare).Data limitã de depunere a dosarelor de candidatură: 25 aprilie 2018, ora 16.00.

  Candidații ale căror dosare de candidatură vor transmise dupã data limitã (zi și oră) și/sau sunt incomplete, vor fi respinși, fără a avea posibilitatea de a fi chemați la interviu.

 

 • Anunţ de selecţie pentru experţi nr. 15
  În perioada 22 iunie – 4 iulie 2018 se deruleazã procedura de selecție a unui expert cooptat, respectiv, expert politici publice, ca urmare a vacantării prin demisie a respectivului post. Selecţia acestui expert este necesară în vederea implementãrii activitãților asociate îndeplinirii rezultatelor proiectului, conform anexelor prezentului anunț.Pentru mai multe informații despre procedura de selecție, calendarul și documentele necesare depunerii candidaturii puteți accesa următorul document – Anunţ selecţie expert politici publiceModalitatea de depunere a dosarelor de candidatură:
  – pe e-mail la adresa: simona.luchian@comunicare.ro (în perioada 22-28 iunie 2018), conform calendarului de la pctul. 6.2.)
  SAU
  – personal la sediul SNSPA din Bulevardul Expoziţiei, nr. 30A, etaj 5, birou 512, sector 1, Bucureşti, telefon 0753.084.049 (doar în zilele lucrătoare).Data limitã de depunere a dosarelor de candidatură: 28 iunie 2018, ora 16.00.Candidații ale căror dosare de candidatură vor transmise dupã data limitã (zi și oră) și/sau sunt incomplete, vor fi respinși, fără a avea posibilitatea de a fi chemați la interviu.

 

În perioada 9-20 iulie 2018 se deruleazã procedura de selecție a unui expert cooptat, un operator colectare date teren, ca urmare a demisiei persoanei care ocupa acest post. Selecţia acestui expert este necesară în vederea implementãrii activitãților asociate îndeplinirii rezultatelor proiectului, conform anexelor prezentului anunț.

Pentru mai multe informații despre procedura de selecție, calendarul și documentele necesare depunerii candidaturii puteți accesa următorul document – Anunţ selecţie

Modalitatea de depunere a dosarelor de candidatură:

– etaj 5, birou 512, sector 1, Bucureşti, telefon 0753.084.049 (în perioada 9-13 iulie 2018 – doar în zilele lucrătoare).

Data limitã de depunere a dosarelor de candidatură: 13 iulie 2018, ora 14.00.

Candidații ale căror dosare de candidatură vor transmise dupã data limitã (zi și oră) și/sau sunt incomplete, vor fi respinși, fără a avea posibilitatea de a fi chemați la interviu.

 

În perioada 19 iulie – 1 august 2018 se deruleazã  procedura de selecție a unui expert cooptatun operator colectare date teren, ca urmare a demisiei persoanei care ocupa acest post. Selecţia acestui expert este necesară în vederea implementãrii activitãților asociate îndeplinirii rezultatelor proiectului, conform anexelor prezentului anunț.

Pentru mai multe informații despre procedura de selecție, calendarul și documentele necesare depunerii candidaturii puteți accesa următorul document – Anunț de selecție

Modalitatea de depunere a dosarelor de candidatură:

– pe e-mail la adresa: simona.luchian@comunicare.ro (în perioada 19-25 iulie 2018, conform calendarului de la pctul. 6.2.)
sau
– personal la sediul SNSPA din Bulevardul Expoziţiei, nr. 30A, etaj 5, birou 512, sector 1, Bucureşti, telefon 0753.084.049 (doar în zilele lucrătoare).

Data-limită de depunere a dosarelor de candidatură: 25 iulie 2018, ora 16.00.

Candidații ale căror dosare de candidatură vor transmise după data limită (zi și oră) și/sau sunt incomplete vor fi respinși, fără a avea posibilitatea de a fi chemați la interviu.

 

Facebook Pagelike Widget