Cursuri de instruire, organizate de către Ministerul Afacerilor Externe și SNSPA în cadrul proiectului “Dezvoltarea capacității României ca stat donator de asistență oficială pentru dezvoltare și asistență umanitară”

Prima sesiune a cursurilor de instruire “Expert cooperare internațională pentru dezvoltare“, “Expert raportare asistență oficială pentru dezvoltare” și “Expert diplomație economică“, cursuri organizate de către Ministerul Afacerilor Externe și Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) în cadrul proiectului “Dezvoltarea capacității României ca stat donator de asistență oficială pentru dezvoltare și asistență umanitară” (cod SIPOCA 868 / cod MySMIS 135024 ), s-a încheiat joi, 14 septembrie 2023.

 

Cursul de instruire “Expert cooperare internațională pentru dezvoltare” a avut ca obiectiv asimilarea, dezvoltarea și îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor specifice ariei asistenței pentru dezvoltare și asistenței umanitare, pentru identificarea și îmbunătățirea necesităților existente în zona de interes, menținerea contactului cu actorii relevanți din sfera de interes. De asemenea, s-a urmărit și dezvoltarea capacității de monitorizare a dinamicii internaționale în domeniul asistenței pentru dobândirea/ îmbunătățirea cunoștințelor legate de procesul de propunere programe cooperare, dar și identificarea unor exemple de bune practici.

Prima grupă de cursanți a inclus participanți de la Agenția Națională de Integritate, Autoritatea pentru Digitalizarea României, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Finanțelor, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Afacerilor Externe.

 

Cursul de instruire “Expert raportare asistență oficială pentru dezvoltare” a avut ca obiectiv asimilarea, dezvoltarea și/sau îmbunătățirea cunoștințelor teoretice şi practice din aria raportării asistenței oficiale pentru dezvoltare (AOD). De asemenea, s-a urmărit dezvoltarea capacităților de folosire a abordărilor specifice domeniului, iar cursanții vor dezvolta/optimiza competențele privitoare la colectarea datelor privind alocarea fondurilor AOD și alinierea acestora la obiectivele de dezvoltare – obiective cu atât mai importante, cu cât comunitatea internațională, ca întreg, are o responsabilitate majoră în susținerea eforturilor pentru obținerea dezvoltării sustenabile.

Prima grupă de cursanți a inclus participanți de la Agenția Națională de Administrare Fiscală, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ministerul Culturii, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Secretariatul General al Guvernului și Ministerul Afacerilor Externe.

 

Cursul de instruire “Expert diplomație economică” a avut ca obiectiv dezvoltarea și/sau îmbunătățirea cunoștințelor teoretice aparținând domeniului diplomației economice, a utilității acestora pentru soluționarea problemelor de administrație publică, precum și dezvoltarea abilității de a utiliza abordările specifice domeniului pentru analiza și rezolvarea problemelor referitoare la creșterea și dezvoltarea socială. De asemenea, s-a urmărit utilizarea de noi elemente conceptuale pentru analiza și înțelegerea raporturilor de putere în relațiile internaționale, în context european și extra-european, dobândind un bagaj esențial de cunoștințe referitoare la proiectarea și execuția strategiilor de țară, din perspectiva interesului economic, dar și dezvoltarea de competențe de recunoaștere, analiză și dezvoltare a unei campanii de susținere a interesului economic național, având în vedere elementele specifice domeniului.

Prima grupă de cursanți a inclus participanți de la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Sănătății, Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Direcția Națională Anticorupție, Ministerul Apărării Naționale.

 

În vederea obținerii certificatului de participare, a fost realizată evaluarea cunoștinţelor acumulate de către participanți pe durata cursului.

Următoarele sesiuni vor avea loc în perioada 19 – 21 septembrie 2023. Mai multe detalii, aici.

Informații suplimentare legate de proiectul “Dezvoltarea capacității României ca stat donator de asistență oficială pentru dezvoltare și asistență umanitară”, aici.

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget