Examen pentru promovare în cadrul Direcției Secretariat Școlaritate

Direcția Secretariat Școlaritate organizează examen de promovare în funcție de conducere șef Birou Gestiune școlaritate conform Hotărârii nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 

Examenul va consta într-o probă scrisă și se va desfăşura la sediul SNSPA din Bdul Expozitiei, nr. 30A, în data de 11.01.2023, ora 10:30.

 

Bibliografie:

 • LEGEA nr. 1/2011, Legea Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare (site SNSPA);
 • Carta SNSPA (site SNSPA);
 • Regulamentul privind activitatea profesională a studenților din SNSPA (site SNSPA);
 • Regulamentul privind aplicarea sistemului european de credite transferabile (ECTS/SECT) (site SNSPA);
 • Regulamentul de organizare a examenului de finalizare a studiilor (site SNSPA);
 • Regulamentul și metodologia de organizare a concursului de admitere (site SNSPA);
 • Regulament privind acordarea burselor în SNSPA (site SNSPA).

 

Tematică

 • Registrul Matricol Unic, platformă care asigură gestiunea integrată a datelor privind studenții universităților de stat și particulare din Români;
 • Platforma ANS, colectarea datelor prin intermediul, a rapoartelor predefinite la nivel de universitate și la nivel de sistem.
 • Admiterea la programele de studii universitare de licență, masterat, doctorat
 • Principiile care guvernează învăţământul superior din România;
 • Structura organizatorică şi conducerea instituţiilor de învăţământ superior din România;
 • Organizarea studiilor universitare în România;
 • Universitatea centrată pe student – principii, înmatricularea studenţilor, drepturi şi obligaţii ale studenţilor;
 • Principiile care guvernează învăţământul superior din SNSPA;
 • Structura organizatorică şi conducerea SNSPA;
 • Resursele umane şi materiale ale SNSPA;
 • Drepturile şi îndatoririle studentului în SNSPA;
 • Regulamentul studenţilor în SNSPA;
 • Creditele transferabile: noţiune, aplicabilitate;

 

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget