Examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior pentru funcţia de execuţie de administrator financiar I cu studii superioare în cadrul direcției resurse umane-salarizare

Direcția Resurse Umane-Salarizare organizează examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior pentru funcția  de administrator financiar I  cu studii superioare.

Condițiile generale de participare la examen sunt cele prevăzute în H.G. nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și în OMEN nr. 5138/15.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual.

Condițiile specifice de participare la examen de promovare sunt:

 • obținerea calificativului ”foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani;
 • examenul  se va desfăşura la sediul SNSPA din Str. Povernei, nr. 6 în data de 21.09.2021, ora 10.00 – proba scrisă.

Bibliografie:

 • Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea – cadru nr. 284/2010 – privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale;
 • H.G. nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 • Carta SNSPA;
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare;
 • Regulamentul Intern.
Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget