Examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior pentru funcţia de execuţie de secretar I cu studii superioare în cadrul direcției general administrative

Direcția General Administrativă organizează examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior pentru funcția  de secretar  cu studii superioare.

Condițiile generale de participare la examen sunt cele prevăzute în H.G. nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și în OMEN nr. 5138/15.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual.

Condițiile specifice de participare la examen sunt:

  • obținerea calificativului ”foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani.

Examenul  se va desfăşura la sediul SNSPA din Str. Povernei, nr. 6, în data de 10.02.2020, ora 10.00 – proba scrisă( Punctaj minim 50 puncte).

BIBLIOGRAFIE:

  • Carta SNSPA -Misiunea si obiectivele SNSPA
  • Legea nr.1/2011 privind educaţia naţională
  • Legea Arhivei Naționale nr 16/1996 republicată

Regulamentul de organizare și funcționare al SNSPA – Atribuțiile direcției generale administrative și structura direcțiilor

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget