Examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior pentru funcţia de execuţie de secretar I cu studii superioare în cadrul Facultăţii de Științe Politice

Facultatea  de Științe Politice organizează examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior pentru funcția de secretar I cu studii superioare.

Condițiile generale de participare la examen sunt cele prevăzute în H.G. nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și în OMEN nr. 5138/15.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual.

Condițiile specifice de participare la examen sunt:

  • obținerea calificativului ”foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani.

Examenul  se va desfăşura la sediul SNSPA din Bdul Expozitiei, nr. 30A, în data de 12.07.2021 , ora 10.00 – proba scrisă.

Bibliografie:

  • LEGEA nr. 1/2011, Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare (site SNSPA)
  • Carta SNSPA (site SNSPA)
  • Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din SNSPA (site SNSPA)
  • Regulamentul privind aplicarea sistemului european de credite transferabile (ECTS/SECT) (site SNSPA)
  • Regulamentul de organizare a examenului de finalizare a studiilor (site SNSPA)
  • Regulamentul şi metodologia de organizare a concursului de admitere (site SNSPA)
Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget